-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0804

Υπεύθυνος Καθηγητής: Παρασκευά Ευφροσύνη, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Σωτήριος Ζαρογιάννης, Αποστολία Χατζηευθυμίου, Χρυσή Χατζόγλου

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 72 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος της συνίσταται από διαλέξεις, παρουσίαση κλινικών περιστατικών και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε power point και όπου απαιτείται γίνεται προβολή video. Η μαθησιακή διαδικασία υποστηρίζεται μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (e-Class) του Τμήματος Ιατρικής. Οι εργαστηριακές ασκήσεις 2 και 3 πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Υπολογιστών του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής, με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων προσομοίωσης. Το πρόγραμμα διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων, οι μαθησιακοί στόχοι – αναλυτική ύλη, η σχετική βιβλιογραφία, τα αρχεία παρουσίασης των διαλέξεων, όπως και όλες οι σχετικές με το μάθημα πληροφορίες αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο e-class. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-class.uth.gr).

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν: -Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης . -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τελικές προφορικές εξετάσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οι φοιτητές με ειδικές μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες. Ο τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιείται στους φοιτητές στην έναρξη του μαθήματος και υπάρχει στις πληροφορίες του μαθήματος στο eclass.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τους μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με όρους και έννοιες της ομοιόστασης, την εισαγωγή στην οργάνωση και το ρόλο του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος, στην επίτευξη της ομοιόστασης, στην ολοκληρωμένη και λειτουργική αντίληψη της κυτταρικής φυσιολογίας και της λειτουργία του μυϊκού συστήματος.
Με αυτή την έννοια, το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κτίσει τη γνώση του στην φυσιολογία των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού, που θα διδαχθεί στα επόμενα εξάμηνα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Αναγνωρίζει και περιγράφει τους μηχανισμούς λειτουργίας των διεγέρσιμων κυττάρων, με ολοκληρωμένη και λειτουργική αντίληψη και όχι απλώς μια μνημονική, αποσπασματική βάση επιστημονικών γνώσεων.
• Κατανοεί πως τα επιμέρους συστήματα του οργανισμού και οι λειτουργίες αλληλοεπιδρούν ώστε να αποκτά μία συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.
• Διακρίνει την κινητοποίηση των αντιρροπιστικών μηχανισμών σε περιπτώσεις διαταραχών της λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων και την πρόκληση παθολογικών καταστάσεων όταν οι μηχανισμοί αυτοί δεν επαρκούν.
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε για να δημιουργεί υποθέσεις για α) τα αίτια και β) τους μηχανισμούς που είναι δυνατόν να προκαλέσουν την εμφάνιση ασθενειών.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Λήψη αποφάσεων.
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Εισαγωγή στη Φυσιολογία του Ανθρώπου.
Συγγραφείς: Sherwood L.
Εκδόσεις: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ, 2016.
2. Vander’s Φυσιολογία του Ανθρώπου – Οι μηχανισμοί του Σώματος,
Συγγραφείς: Widmaier E., Raff H. Strang K.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Άλλα συγγράμματα στα Ελληνικά
-Ganong's Ιατρική Φυσιολογία
Συγγραφείς: Barett K.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
-BERNE AND LEVY Φυσιολογία
Συγγραφείς: Koeppen Β., Stanton Β.
Εκδόσεις: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
- Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου
Συγγραφείς: Kibble D.J.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
-Ιατρική Φυσιολογία-Κυτταρική και Μοριακή Προσέγγιση.
Συγγραφείς: Boron F. Walter, Boulpaep L. Emile
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD