-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΚωδικός Μαθήματος: ΠΘ1401

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δανιήλ Ζωή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Τζιαμούρτας, Ιωάννης Φατούρος, Γεώργιος Μέτσιος. Βασίλειος Σταύρου, Ιωάννης Πανταζόπουλος, Ελένη Καρέτση

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Διαδραστική προφορική εξέταση

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την κατανόηση της ανάγκης για άσκηση σε ασθενείς με μη μεταδιδόμενα νοσήματα (ΜΜΝ), αφού η άσκηση αποτελεί σημαντική μορφή παρέμβασης στη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας καθώς επίσης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων για τα οφέλη της άσκησης στις καρδιοαναπνευστικές, μεταβολικές και μυοσκελετικές προσαρμογές τόσο των συμμετεχόντων ασθενών όσο και των υγιών ατόμων ως μέσω πρόληψης. Επίσης, αναφέρεται στην διεπιστημονική προσέγγιση των προγραμμάτων αποκατάστασης ασθενών με ΜΜΝ. Υπό αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αναπτύξει δεξιότητες με στόχο την προσέγγιση και την επικοινωνία με τους ασθενείς, όπως επίσης και την παροχή οργανωμένης και αποτελεσματικής βοήθειας για τη συμμετοχή των ασθενών σε προγράμματα άσκησης και σωματικής δραστηριότητας.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αναπτύξει δεξιότητες με στόχο την προσέγγιση και την επικοινωνία με τους ασθενείς, όπως επίσης και την παροχή οργανωμένης και αποτελεσματικής βοήθειας για τη συμμετοχή των ασθενών σε προγράμματα άσκησης και σωματικής δραστηριότητας.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Επιστημονικά άρθρα διεθνούς βιβλιογραφίας δημοσιευμένα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση.

- Position statements WHO
Υλικό από WHO, ΕΕ και άλλες χώρες και οργανισμούς.