-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ1010

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 133 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση i. Γενική Μορφολογία (επιτυχής εξέταση εργαστηρίου)

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Power point Χρήση οπτικού μικροσκοπίου για παρατήρηση εργαστηριακών πλακιδίων και εξοικείωση με ψηφιοποιημένα εργαστηριακά πλακίδια

Μέθοδος Αξιολόγησης: Εξετάσεις: • Θεωρία: Γραπτές, πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες • Εργαστήριο: Εξέταση σε ψηφιοποιημένα και μη πλακίδια, με βάση αυτά που διδάχθηκαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου -Αξιολόγηση μαθήματος ανώνυμη, ηλεκτρονική

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην ιστολογική δομή των οργανικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για να κατανοήσουν τη συσχέτιση της μικροσκοπικής εικόνας με τη λειτουργία τους, με την προσαρμογή στην ιστική βλάβη και με την ανάπτυξη φλεγμονωδών και νεοπλασματικών νόσων.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:

• να έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Ειδικής Μορφολογίας
• να γράφει τους όρους που περιγράφουν τις ιστολογικές δομές των οργανικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος και να τους συνδυάζει με βασικές γνώσεις άλλων μαθημάτων
• να έχει τα εφόδια να χρησιμοποιεί σωστά το οπτικό μικροσκόπιο και να αναγνωρίζει μέσω ειδικών ιστολογικών τεχνικών το κάθε σύστημα και τους περιέχοντες ιστούς του
• να προσεγγίζει σωστά τη δομή των φυσιολογικών ιστικών συστημάτων και να κατανοεί το ρόλο και τη λειτουργία των αρχιτεκτονικών τους δομών
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια

Γενικές Ικανότητες

• Το Εργαστήριο Ιστολογίας – Παθολογικής Ανατομικής οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και σε συνέδρια τα οποία στοχεύουν σε:
• Προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής, με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη μορφολογία των ιστών του ανθρωπίνου σώματος και την πολυσταδιακή διαδικασία της καρκινογένεσης.

Στόχος είναι η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Οδηγός μελέτης ιστολογίας συστημάτων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102070511
Έκδοση: 1/2021
Συγγραφείς: Μαρία Ιωάννου
ISBN: 978-618-5515-12-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

• Γενική και συστηματική παθολογική ανατομική
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41242
Έκδοση: 5η/2010
Συγγραφείς: UNDERWOOD JAMES C.E., CROSS SIMON S.
ISBN: 978-960-394-696-0
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ