-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0821

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζηευθυμίου Αποστολία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ευφροσύνη Παρασκευά, Χρυσή Χατζόγλου

ECTS: 7.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 190 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος της συνίσταται από διαλέξεις, παρουσίαση κλινικών περιστατικών και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε power point και όπου απαιτείται γίνεται προβολή video. Η μαθησιακή διαδικασία υποστηρίζεται μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (e-Class) του Τμήματος Ιατρικής. Το πρόγραμμα διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων, οι μαθησιακοί στόχοι – αναλυτική ύλη, η σχετική βιβλιογραφία, τα αρχεία παρουσίασης των διαλέξεων, όπως και όλες οι σχετικές με το μάθημα πληροφορίες αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο e-class. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-class.uth.gr).

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν: -Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Τελικές προφορικές εξετάσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οι φοιτητές με ειδικές μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες. Ο τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιείται στους φοιτητές στην έναρξη του μαθήματος και υπάρχει στις πληροφορίες του μαθήματος στο eclass.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση των βασικών αρχών / μηχανισμών λειτουργίας του νευρικού συστήματος, των ενδοκρινών αδένων και της αναπαραγωγής. Στόχος του είναι η εξοικείωση των φοιτητών με όρους και έννοιες του νευρικού συστήματος και των ενδοκρινών, η ολοκληρωμένη αντίληψη τους για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών και η εισαγωγή των φοιτητών στην δυνατότητα αναγνώρισης ενδεχόμενων αποκλίσεων της λειτουργίας των συστημάτων αυτών από το φυσιολογικό. Στα πλαίσια αυτά, γίνεται αναφορά σε μεταβολές της λειτουργίας των συστημάτων αυτών σε περιπτώσεις ασθενειών του νευρικού συστήματος (πχ νόσος Πάρκινσον, άνοια) και των ενδοκρινών (πχ διαβήτης, παθήσεις θυρεοειδούς) και σε πιθανούς φαρμακευτικούς στόχους για την αντιμετώπιση τους. Με αυτή την έννοια, το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κτίσει τη γνώση του στην παθοφυσιολογία, παθολογία και φαρμακολογία των συστημάτων αυτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Αναγνωρίζει και περιγράφει τους μηχανισμούς λειτουργίας του νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος με ολοκληρωμένη και λειτουργική αντίληψη και όχι απλώς μια μνημονική, αποσπασματική βάση επιστημονικών γνώσεων.
• Να εκτιμά τα όρια μέσα στα οποία οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν και πιθανές διαταραχές που θα εμφανιστούν σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα όρια αυτά .
• Είναι σε θέση να διακρίνει προβλήματα ασθενούς (στα πλαίσια των γνώσεων που απέκτησε), και να κάνει μια στοιχειώδη ιεράρχηση των υποθέσεων αυτών.
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε για να δημιουργεί υποθέσεις για α) τα αίτια και β) τους μηχανισμούς που είναι δυνατόν να προκαλέσουν την εμφάνιση ασθενειών.
• Αναλύει τους μηχανισμούς λειτουργίας του νευρικού συστήματος και των ενδοκρινών, την κινητοποίηση αντιρροπιστικών μηχανισμών σε περιπτώσεις διαταραχών της λειτουργίας των συστημάτων αυτών και τη εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων, στις περιπτώσεις που οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Λήψη αποφάσεων.
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_192/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Ganong's Ιατρική Φυσιολογία
Συγγραφείς: Barett K.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

2. Vander’s Φυσιολογία του Ανθρώπου – Οι μηχανισμοί του Σώματος,
Συγγραφείς: Widmaier E., Raff H. Strang K.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD


Άλλα συγγράμματα στα Ελληνικά
-Εισαγωγή στη Φυσιολογία του Ανθρώπου.
Συγγραφείς: Sherwood L.
Εκδόσεις: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ, 2016.
-BERNE AND LEVY Φυσιολογία
Συγγραφείς: Koeppen Β., Stanton Β.
Εκδόσεις: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
- Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου
Συγγραφείς: Kibble D.J.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Συγγράμματα και Ιστότοποι στα Αγγλικά
- Fundamental Neuroscience, 3rd Edition
Συγγραφείς: Squire L.
Εκδόσεις: Elsevier
-The brain from top to bottom / McGill University
http://thebrain.mcgill.ca/index.php