-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ1200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δήμας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου Φαρμακολογίας, Προσκεκλημένοι ομιλητές

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική-Αγγλική Ελληνική (Αγγλική για ERASMUS)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (δια ζώσης/εξ αποστάσεως) Powerpoint Εκπαιδευτικά video e-class, Πλατφόρμες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ms Teams κλπ)

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Γλώσσα αξιολόγησης είναι Ελληνικά/Αγγλικά - Συμμετοχή 10%, - Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές (προαιρετικές) 20% - Τελική γραπτή δοκιμασία (πολλαπλής επιλογής) 70%

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η Μοριακή Φαρμακολογία είναι σήμερα η πιο δημοφιλής προσέγγιση για τη διδασκαλία της Φαρμακολογίας και ως βάση για την ανάπτυξη των φαρμάκων. Η Μοριακή και κυτταρική Φαρμακολογία εστιάζει στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών δράσης των φαρμάκων, καθώς και στην ταυτοποίηση νέων φαρμακευτικών στόχων.

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να εμβαθύνει στις δυνατότητες φαρμακολογικών παρεμβάσεων σε μοριακό επίπεδο στοχεύοντας μόρια σε κυτταρικό επίπεδο που μετέχουν στη δημιουργία παθολογικών καταστάσεων. Πέραν των κλασσικών προσεγγίσεων έμφαση δίνεται σε νεότερες εξελίξεις ακολουθώντας την δυναμική εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου της Φαρμακολογίας και ιδιαίτερα της Μοριακής Φαρμακολογίας. Εκτός από τη διδαχή των δράσεων των φαρμάκων σε μοριακό κυτταρικό επίπεδο σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να ενημερώνεται για κομβικά σημεία των μοριακών μηχανισμών λειτουργίας των κυττάρων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν στόχους έρευνας για μελλοντική επιλεκτική φαρμακολογική παρέμβαση.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. Δεκ 2010. ISBN 9789603946090. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41774
• Molecular Pharmacology: From DNA to Drug Discovery. Author(s): Dickenson J et al. 2013 John Wiley & Sons, Ltd. Online ISBN:9781118451908. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 80500512
• Basic and Clinical Pharmacology, Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor, McGraw Hill, ISBN 9781259252907.
• Φαρμακολογία (8η έκδοση/3η Ελληνική) Rang and Dale, Εκδότης: Παρισιάνου, ISBN: 9789605831738
• Goodman & Gilman's Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής, Συντονισμός ελληνικής έκδοσης Νικόλαος Σιταράς, Εκδόσεις Πασχαλίδης, ISBN 9789604890378.
• Web/other resources/pubmed/reviews.