-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ ΓIA THN IATΡIKHΚωδικός Μαθήματος: ΞΓ0106

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπατσίλα Μαριάνθη, ΕΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική και Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – Flipped classroom strategies Power point presentations e-class tools exploitation of medical webpages

Μέθοδος Αξιολόγησης: Επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα (γραπτή και προφορική) Ατομικές εργασίες Ομαδική εργασία – project εξαμήνου Τελικές γραπτές εξετάσεις

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει:
- Εξοικείωση με κείμενα της Επιστήμης του/της στην Αγγλική Γλώσσα και το ειδικό λεξιλόγιο που απαντάται σε αυτά.
- Ικανότητα χρήσης των ιατρικών όρων σε γραπτό και προφορικό λόγο.
- Δεξιότητα εφαρμογής των ιατρικών όρων σε μελέτες περίπτωσης.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: - Allan D., Lockyer K., Αγγλική Ορολογία στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2018
- Πανουτσόπουλος Γ., Αγγλική Ιατρική Ορολογία για Επιστήμες Υγείας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ, 2018
- Κατούλης Α., Dorland’s Ιατρικό Λεξικό – Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1997
- ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, Κ. Α. ΚΥΡΚΟΥ, Σ. Γ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ