-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ1102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δήμας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ν. Σακελλαρίδης, Ν. Πιτσίκας, Ε. Ασπροδίνη, Α. Βασιλάκη, Προσκεκλημένοι ομιλητές

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- (ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ERASMUS)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο/εξ αποστάσεως Power point Εκπαιδευτικά video e-class, Πλατφόρμες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ms Teams κλπ)

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Γλώσσα αξιολόγησης είναι τα Ελληνικά (Αγγλικά στην περίπτωση Erasmus) -Μια τελική γραπτή δοκιμασία -Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανόηση των μηχανισμών δράση των βασικών ομάδων φαρμάκων,
• Έχει γνώση των βασικών ομάδων φαρμάκων
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις ενδείξεις και αντενδείξεις τους, τις αλληλεπιδράσεις τους, τις βασικές παρενέργειες τους και τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτές
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για την λήψη αποφάσεων για τη σωστή επιλογή φαρμάκων
• Αναλύει και τους μηχανισμούς που οδηγούν στις παρενέργειες

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Basic and Clinical Pharmacology, Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor, McGraw Hill, ISBN 9781259252907.
• Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, 7th Edition, ISBN 9781975106706
• Φαρμακολογία (8η έκδοση/3η Ελληνική) Rang and Dale, Εκδότης: Παρισιάνου, ISBN: 9789605831738
• Goodman & Gilman's Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής, Συντονισμός ελληνικής έκδοσης Νικόλαος Σιταράς, Εκδόσεις Πασχαλίδης, ISBN 9789604890378.
• Web/other resources/pubmed/reviews (Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Nature drug discovery, Drugs today, European journal of pharmacology, Pharmacology & Therapeutics, Journal of experimental pharmacology, Molecular pharmacology, Biochemical pharmacology etc)