-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΕΙ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Πετεινάκη Ευθυμία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις από το αμφιθέατρο Eργαστηριακές ασκήσεις με κλινικά παραδείγματα Ανάρτηση του υλικού στο e-class

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος «Μικροβιολογία Ι» είναι η κατανόηση του ρόλου των βακτηρίων στις λοιμώξεις και ο τρόπος πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης αυτών όπως και η εξοικείωση με τις διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούνται για την διερεύνηση των βακτηριακών λοιμώξεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει
• τη επιδημιολογία της λοίμωξης σε σχέση με τους υπεύθυνους παθογόνους μικροοργανισμούς
• τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του υπεύθυνου μικροοργανισμού
• τη θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων μέσω γνώσης της φυσικής και της επίκτητης αντοχής των μικροοργανισμών
• τον τρόπο πρόληψης των λοιμώξεων

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Ιατρική Μικροβιολογία. Murray P, Rosenthal K, Pfaller M. Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.
2. Λοιμώδη νοσήματα: μικροβιολογία και αντιμετώπιση. Bannister B, Gillespie S, Jones J. Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.
3. Έγχρωμο εγχειρίδιο Λοιμωδών νόσων. Conlon C, Snydman D. Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.