-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΕΙ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Πετεινάκη Ευθυμία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 109 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις από το αμφιθέατρο Eργαστηριακές ασκήσεις με κλινικά παραδείγματα Ανάρτηση του υλικού στο e-class

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος «Μικροβιολογία IΙ» είναι η περιγραφή των διαφόρων ιών (μορφολογικά χαρακτηριστικά, κύκλος ζωής, τρόπος μετάδοσης κλπ), ο ρόλος τους στις λοιμώξεις,
η εφαρμογή διαγνωστικών αλγορίθμων για τη διερεύνησή των ιογενών λοιμώξεων και τέλος η αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων. Επιπλέον γίνεται διδασκαλία των κυριότερων παρασίτων και μυκήτων με εστιασμό στις κλινικές οντότητες που προκαλούν, τον τρόπο μετάδοσης και τις μεθόδους διάγνωσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει
• τις λοιμώξεις που προκαλούνται από ιούς, παράσιτα, μύκητες
• τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του υπεύθυνου μικροοργανισμού
• τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τον τρόπο των λοιμώξεων

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Ιατρική Μικροβιολογία. Murray P, Rosenthal K, Pfaller M. Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.
2. Λοιμώδη νοσήματα: μικροβιολογία και αντιμετώπιση. Bannister B, Gillespie S, Jones J. Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.
3. Έγχρωμο εγχειρίδιο Λοιμωδών νόσων. Conlon C, Snydman D. Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.