-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0601

Υπεύθυνος Καθηγητής: Πουλτσίδη Αντιγόνη, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων σχετικά με τη Διάγνωση της Οξείας Κοιλίας – Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού Επιπλέον συμμετοχή σε χειρουργικές επεμβάσεις (2 ώρες)

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορικές εξετάσεις 100% Υποχρεωτική παρουσία στις διαλέξεις με 4 δικαιολογημένες απουσίες Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στο μάθημα της διάγνωσης της Οξείας Κοιλίας Κατά περίπτωση ανάλογη δοκιμασία και στην αγγλική γλώσσα

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: • Η γνώση των συμπτωμάτων και των σημείων των διαφόρων παθήσεων που εμφανίζονται με την εικόνα της οξείας κοιλίας, η αξιολόγηση αυτών, καθώς επίσης και η συμβολή των σύγχρονων επιτεύξεων των εργαστηριακών και απεικονιστικών μεθόδων που συμβάλλουν στη διάγνωση της οξείας κοιλίας

• MEDICAL STUDENTS TO BECOME FAMILIAR WITH THE COMPLEXITY OF THE DIAGNOSIS OF ACUTE ABDOMEN NOT ONLY OF SURGICAL AETIOLOGY - A VERY COMMON ENTITY EVENTUALLY LIFE THREATENING IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
HELP THE MEDICAL STUDENTS TO EXPAND THEIR CLINICAL JUDGEMENT ACCORDING TO SYMPTOMS PRESENTED FROM PATIENTS. AID THEM WITH DIFFERENTIAL DIAGNOSIS ACCORDING TO PRESENTATION (SITE, SYMPTOMS, MEDICAL HISTORY)
ESTABLISH ALGORITHS THAT WILL AID THEM TO REACH THE CORRECT DIAGNOSIS, PERFORM APPROPRIATE DIAGNOSTIC TESTS AND INITIALIZE IMMEDIATE APROPPRIATE TREATMENT

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί:
• Στην διαχείριση γνώσεων από διάφορα γνωστικά πεδία για τις αιτίες που σχετίζονται με την εμφάνιση «οξείας κοιλίας»
• Στην ανάπτυξη κατάλληλης διαγνωστικής προσέγγισης για κάθε ασθενή με: αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών από την κλινική εικόνα και το ιστορικό των ασθενών και με τη χρήση των κατάλληλων διαγνωστικών μέσων
• Εκτενέστερη ανάπτυξη των συνηθέστερων καταστάσεων χειρουργικής παθολογίας που σχετίζονται με την εμφάνιση «οξείας κοιλίας»
• Κλινική εφαρμογή: συζήτηση και παρουσίαση περιστατικών από τα επείγοντα περιστατικά της χειρουργικής κλινικής

URL Μαθήματος : https://www.med.uth.gr/DetailsLesNew.aspx?id=58

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Οξείες Παθήσεις της Κοιλίας, Ι.Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ