-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΓIA THN IATΡIKHΚωδικός Μαθήματος: ΞΓ0105

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπατσίλα Μαριάνθη, ΕΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΞΓ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 61 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική και Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point e-class tools exploitation of medical webpages

Μέθοδος Αξιολόγησης: Επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα (γραπτή και προφορική) Ατομικές εργασίες Ομαδική εργασία – project εξαμήνου Τελικές γραπτές εξετάσεις

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει:

- Εξοικείωση με κείμενα της Επιστήμης του/της στην Αγγλική Γλώσσα και το ειδικό λεξιλόγιο που απαντάται σε αυτά.
- Ικανότητα χρήσης των ιατρικών όρων που μαθαίνει σε γραπτό και προφορικό λόγο.
- Δεξιότητα σωστής προφοράς κάθε νέου ιατρικού όρου που θα συναντά, ο οποίος θα περιγράφεται με τα φωνητικά σύμβολα.

Γενικές Ικανότητες

• Επικοινωνία σε μία δεύτερη γλώσσα εκτός της μητρικής
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη
• Αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: - Allan D., Lockyer K., Αγγλική Ορολογία στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2018
- Πανουτσόπουλος Γ., Αγγλική Ιατρική Ορολογία για Επιστήμες Υγείας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ, 2018
- Κατούλης Α., Dorland’s Ιατρικό Λεξικό – Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1997
- Συλλογικό Έργο, Ιατρικό Λεξικό, ΧΑΒΑΛΕΣ Α. – ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ. ΟΕ, 2015