-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ MΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιμπής Αριστείδης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Α. Βάσιου, Μ. Σγάντζος

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 5 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 147 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Εβδομαδιαίως: 2 ώρες ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (μη υποχρεωτικές) 2 ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (υποχρεωτικές) 2 ώρες ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ (μη υποχρεωτικές) Keynote μέσα κοινωνικής δικτύωσης τριασδιαστατα ανατομικά μοντέλα

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις και Προφορικές εξετάσεις - δυνιτικά διαδικτυακές εξετάσεις. Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές Ανατομία του
μυοσκελετικού συστήματος και να τους καταστήσει ικανούς να αναγνωρίζουν τις
δομές και να κατανοούν τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος .
Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία
για για τη σπουδή των υπόλοιπων ιατρικών μαθηματων. Οι ειδικοί στόχοι του
μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα:

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα:

Το μάθημα αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα κορμού των Ιατρικών Σχολών
και έχει σημαντικές απαιτήσεις εκ μέρους των φοιτητών. Οι φοιτητές είναι
υποχρεωμένοι να αφιερώσουν πολλές ώρες για την εκμάθηση της Ανατομικής του
Ανθρώπου.
- Γενική Ανατομική της Κινητικής Συσκευής
- Οστεολογία
- Ανατομία των αρθρώσεων και Συνδεσμολογία
- Μυολογία
Στόχος: η κατανόηση ή εκμάθηση και η ικανότητα αναγνώρισης όλων των δομών
του μυοσκελετικού συστήματος σε πτωματικά παρασκευάσματα σε πλαστικά
μοντέλα και σε τρισδιάστατα μοντέλα εικονικής πραγματικότητας

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών κατά την μελέτη
και αναγνώριση των ανατομικών δομών του μυοσκελετικού συστήματος σε
πτωματικά παρασκευάσματα σε πλαστικά μοντέλα και σε τρισδιάστατα μοντέλα
εικονικής πραγματικότητας

URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_115/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Ανατομία του Ανθρώπου. Anne M. Gilroy, 2019 ISBN 978-960-608-027-2
Η Λειτουργική ανατομική των αρθρώσεων, 2η έκδοση Α.Ι. Κapandji. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. ISBN 978-9925-576-14-2