-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΑΑ0501

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κύργιας Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Μαρία Τόλια

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορική εξέταση. Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στην παράδοση και κλινική άσκηση.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικότερες αρχές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για τις πιο σύγχρονες τεχνικές της ακτινοθεραπείας. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να σχεδιάζει τη Διαδικασία της Ακτινοθεραπείας: Απεικόνιση Σχεδιασμού, Εξομοίωση Ακτινοθεραπείας, Πλάνο Ακτινοθεραπείας.
• να κάνει χρήση των ενδείξεων ακτινοθεραπείας
• να έχει τα εφόδια για συνεργασία με τις άλλες ογκολογικές ειδικότητες.
• να μάθει να προτείνει την ακτινοθεραπεία με σκοπό την ίαση ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ή την ανακούφιση του ογκολογικού ασθενούς.
• να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, αναλύουν και να συντάσσουν ένα ιατρικό ξενόγλωσσο άρθρο και να δημοσιευτεί σε διεθνές περιοδικό Ιατρικής (προαιρετικό).

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Στους φοιτητές παρέχονται διδακτικές σημειώσεις (power point ομιλιών).

Πρόσθετη Βιβλιογραφία
Αρχές Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Επιμέλεια Κυριακή Πιστεύου-Γομπάκη, Εκδόσεις University Studio Press (2013), ΙΣΒΝ: 978-960-12-2149-6.