-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ1000

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σαμαρά Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 115 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Power point Χρήση οπτικού μικροσκοπίου για παρατήρηση εργαστηριακών πλακιδίων και εξοικείωση με ψηφιοποιημένα εργαστηριακά πλακίδια

Μέθοδος Αξιολόγησης: Εξετάσεις: • Θεωρία: Γραπτές, πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες • Εργαστήριο: Εξέταση σε ψηφιοποιημένα και μη πλακίδια, με βάση αυτά που διδάχθηκαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Αξιολόγηση μαθήματος: ηλεκτρονική, ανώνυμη.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στα επιστημονικά πεδία της Ιστολογίας και της Γενικής Παθολογικής Ανατομικής. Το μάθημα αποτελεί το βασικό εργαλείο για την κατανόηση των φυσιολογικών κυτταρικών και ιστικών δομών του ανθρωπίνου σώματος. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για τη μικροσκοπική δομή των κυττάρων και των ιστών του ανθρωπίνου σώματος, καθώς και τη μελέτη των βασικών αρχών τη ογκογένεσης. σε ιστικό επίπεδο, της κυτταρικής αύξησης και διαφοροποίησης, της κυτταρικής βλάβης, της απόπτωσης, της νέκρωσης, της εκφύλισης και της καρκινογένεσης.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:

• να κατανοήσει για βασικές αρχές της γενικής μορφολογίας
• να γράφει τους κύριους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος και των χαρακτηριστικών μορφολογικών χαρακτήρων τους
• να κάνει χρήση του οπτικού μικροσκοπίου και να αναγνωρίζει μέσω ειδικών ιστολογικών τεχνικών τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε υγιούς ιστού
• να προσεγγίζει σωστά τη δομή των κύριων φυσιολογικών ιστών του ανθρωπίνου σώματος και να κατανοεί το ρόλο και τη λειτουργία τους
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες

• Το Εργαστήριο Ιστολογίας – Παθολογικής Ανατομικής οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και σε συνέδρια τα οποία στοχεύουν σε:
• Προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής, με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη μορφολογία των ιστών του ανθρωπίνου σώματος και την πολυσταδιακή διαδικασία της καρκινογένεσης.

Στόχος είναι η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Ιστολογία
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77114885
Έκδοση: 3η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 4η ΑΓΓΛΙΚΗ/2018
Συγγραφείς: LESLIE P. GARTNER
ISBN: 9789605833022
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

• Ιστολογία με στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257040
Έκδοση: 1η έκδ./2011
Συγγραφείς: Kierszenbaum A.
ISBN: 9789604892402
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD