-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0700

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΧΑΡΟΥΛΑ ΦΛΩΡΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 81 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Εξετάσεις: Γραπτές, πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες - Αξιολόγηση μαθήματος: ηλεκτρονική, ανώνυμη.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Ιατροδικαστικής και της Τοξικολογίας του ανθρώπου. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για την απόκτηση δεξιοτήτων στην εξωτερική εξέταση του πτώματος και στη βασική προσέγγιση νεκροτομής, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του χρόνου παρέλευσης από τη στιγμή του θανάτου και της στοιχειώδους διερεύνησης της αιτίας θανάτου.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:

• να έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Ιατροδικαστικής
• να κάνει χρήση των όρων της Ιατροδικαστικής
• να έχει τα εφόδια να αναγνωρίζει τα βασικά πτωματικά φαινόμενα
• να προσεγγίζει και να παρουσιάζει σωστά τα αίτια θανάτου και τις μορφολογικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται αντίστοιχα στο ανθρώπινο σώμα
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια

Γενικές Ικανότητες

• Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, στα πλαίσια του μαθήματος “Ιατροδικαστική-Τοξικολογία” οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και σε συνέδρια τα οποία στοχεύουν σε:
• Προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής, με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Στόχος είναι η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256462
Έκδοση: 1η έκδ./2001
Συγγραφείς: Μιχαλοδημητράκης Μανώλης
ISBN: 9789608122994
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

• Εγχειρίδιο Κλινικής Ιατροδικαστικής
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94963616
Έκδοση: 1η/2020
Συγγραφείς: Χαρά Σπηλιοπούλου, Κωνσταντίνος Κάτσος
ISBN: 978-960-583-567-5
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ