-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΚωδικός Μαθήματος: ΠΘ0800

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρουσσάκη Αγγελική-Βικτωρία , Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ζαφειρίου Ευτέρπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γιδαροκώστα Πολυξένη, Διδάκτωρ Δερματολογίας

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις αμφιθεάτρου Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση 10 ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, ειδικότερα στις δερματικές εκδηλώσεις σε συστηματικά νοσήματα.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις αιτιοπαθογενετική σχέση και μελέτη πολλών δερματοπαθειών με νοσήματα και διαταραχές των εσωτερικών οργάνων και συστημάτων.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανόηση βασικών αρχών των δερματικών εκδηλώσεων σε συστηματικά νοσήματα.
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών δερματικών εκδηλώσεων σε συστηματικά νοσήματα
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και παθολογική κλινική εικόνα, να περιγράψει την αιτία, παθογένεια, εξέλιξη και θεραπεία των σπουδαιότερων δερματικών εκδηλώσεων.
• Χρησιμοποιεί τις κύριες διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.
• Αναλύει τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ιστορικό, κλινική εικόνα και δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου των ασθενών.

Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύει την διεθνή βιβλιογραφία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Αντωνίου Χ, Κατσάμπας Α: Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Broken Hill Publishers LTD 2015.
2. Χρυσομάλλης Φ. και συνεργάτες: Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνος, 2005.
3. Habift T, Dinulos JGH, Chapaman MS, , Zug KA : Δερματικά νοσήματα, Διάγνωση και Θεραπεία, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισάνου, Τέταρτη έκδοση, 2018.
4. Ρηγόπουλος Δ., Στρατηγός Α., Γρηγορίου Σ., Κατούλης Α., Ράλλης Ε: Εγχειρίδιο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Εκδόσεις ΝΕΟΝ 2020.
5. Κουσκούκης Κωνσταντίνος Ε.,Ρουσσάκη Σούλτσε Αγγελική-Βικτωρία, Ζαφειρίου Ευτέρπη: Επιτομή Δερματολογία Αφροδισιολογία, Εκδόσεις ΝΕΟΝ 2021

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά :Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Στους φοιτητές παρέχονται διδακτικές σημειώσεις.