ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

21.06.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ-2018-2019 αναμένεται    Αίτηση.doc

ΠΜΣ - Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, με τη χρήση μεθόδων και τεχνικών, για την κατανόηση της μοριακής βάσης των νοσημάτων του ανθρώπου, την καταγραφή τους και επιγενώς την πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπισή τους.

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»

ΥΠΟΨΗ κας ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΒΙΟΠΟΛΙΣ (ΜΕΖΟΥΡΛΟ) – ΛΑΡΙΣΑ

4ος όροφος Πτέρυγα ΙΙ

Τηλ. 2410 685719

Φαξ.2410685555   

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2017-2018

ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΜΣ

ΕΝΤΥΠΑ

- Έντυπα Προγράμματος

- Οδηγός Σπουδών

- Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος