ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

Τμήμα Ιατρικής

20.09.2018

 

 

 

 

ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη και Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κ.λ.π.) σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην πρακτική εξάσκηση και στην σε βάθος γνώση των θεμάτων, ώστε να εκπαιδευτούν ικανά στελέχη με αντικείμενο την περιβαλλοντική υγιεινή που να μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφή αντικείμενα (μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων, Εταιρίες Ύδρευσης, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λ.π.).

Παράταση υποβολής αιτήσεων: έως 26 Σεπτεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστοσελίδα του ΠΜΣ