ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Erasmus + Program

Τμήμα Ιατρικής

21.06.2018

 

 

Welcome Day Spring  Semester Students - 12th of March 2018 (see more...)

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι:

•  για φοιτητές (σπουδές και πρακτική): 16.01.2018-16.02.2018

•  για επιμόρφωση προσωπικού έως 30.04.2018 (κατόπιν προκήρυξης)

•  για διδασκαλία έως 30.04.2018 (κατόπιν προκήρυξης)

Για το Τμήμα Ιατρικής Υπεύθυνοι είναι:

Ακαδημαϊκός Υπέυθυνος: κ. Ιωάννης - Χρυσοβαλάντης Τσούγκος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, email address: tsougos@med.uth.gr

Υπεύθυνη Γραμματείας: κα Χρύσα Φούρλαρη -Τηλ Επικ: 241068 5732, email address: cfour@med.uth.gr

Δείτε τις υφιστάμενες διμερείς συμβάσεις του Τμήματος Ιατρικής  - από τον Ιστότοπο του Π.Θ.

 Από το ακαδ. έτος 2017-2018 προσφέρονται μαθήματα επιλογής στην αγγλική γλώσσα τόσο για φοιτητές αλλοδαπούς όσο και για έλληνες φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων (pdf file)

Το ERASMUS  αποτελεί τη ναυαρχίδα των Προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενθάρρυνση της διασυνοριακής κινητικότητας εντός της Ευρώπης των φοιτητών, αλλά και του διδακτικού και μη ακαδημαϊκού προσωπικού ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο Πρόγραμμα έχουν λάβει μέρος πάνω από 2 εκατομμύρια φοιτητές, από τη δημιουργία του το 1987.
Στόχος του Προγράμματος είναι να καλλιεργηθεί μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η μετακίνηση των φοιτητών σε άλλες χώρες και η έκθεσή τους σε άλλες κουλτούρες όχι μόνο εμπλουτίζει τη φοιτητική τους εμπειρία, αλλά συγχρόνως τους προετοιμάζει για έναν κόσμο εργασίας που απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ενισχύοντας το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης. Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη Κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:  http://erasmus.uth.gr/index.php/el/ 

Κριτήρια επιλεξιμότητας για μετακίνηση φοιτητών

Οι φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν Πρόγραμμα Σπουδών σε Πανεπιστήμιο-Εταίρο βάσει του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus και της σύμβασης του Πανεπιστημίου με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.), που αφορά την χορήγηση υποτροφιών για την κινητικότητα των φοιτητών, θεωρούνται «φοιτητές Erasmus». Οι υποτροφίες κινητικότητας ERASMUS PLUS απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει κάθε φοιτητής/τρια εφόσον :

 • Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών σπουδών
 • Δεν έχει ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου του/ης, δηλαδή υπάρχει περίοδος σπουδών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, που οι φοιτητές να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε ένα πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS PLUS.
 • Είναι εγγεγραμμένος/η σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου μεταπτυχιακού και διδακτορικού, και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
 • Έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει. Στα πλαίσια του ERASMUS PLUS   το επίπεδο γλωσσομάθειας στη γλώσσα διδασκαλίας (γλώσσα εργασίας) είναι το λιγότερο Β1. Για να εγκριθεί φοιτητής/-τρια προς μετακίνηση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματός του/της, είναι απαραίτητο να έχει προηγουμένως καταθέσει  στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων μαζι με την αίτησή του/της και το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσσομάθειας.

Προτεραιότητα δίνεται σε εκείνους/νες που:

 • είναι άτομα με ειδικές ανάγκες,
 • κατέθεσαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους,
 • έχουν την καλύτερη γενική εικόνα (λαμβάνεται, για παράδειγμα, υπόψη η συνέπεια του φοιτητή/φοιτήτριας, τα πειθαρχικά παραπτώματα, το αν κάποιος είναι «αιώνιος» φοιτητής, η κακή χρήση προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών κατά το παρελθόν κ.ά.),
 • έχουν την καλύτερη γνώση της γλώσσας  εργασίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής ,
 • έχουν πιστοποιημένη γλωσσική επάρκεια σε περισσότερες από μία γλώσσες,
 • έχουν περάσει τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα,
 • βρίσκονται σε μεγαλύτερο έτος,
 • έχουν την καλύτερη  γενική βαθμολογία.

Σημαντικό, επίσης, ρόλο, μπορούν να παίξουν τα επιπλέον επίσημα κριτήρια επιλογής που κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα  έχει θέσει σχετικά με το ακαδημαϊκό κομμάτι της μετακίνησης

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ KINHTIKOTHTA ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ERASMUS 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ KINHTIKOTHTA ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ