ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ -Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας

Τμήμα Ιατρικής

19.07.2016

 

 

 

 

ΠΜΣ -Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενός τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα.

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής
Γραμματεία ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Πτέρυγα 2, 4ος όροφος
Πανεπιστημίου 3, 41500, Βιόπολις (πρώην Μεζούρλο), Λάρισα
Υπόψη κας Κων/νας Τζερεμέ

Τηλ.: 2410-685710