-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μήνυμα του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής του ΠΘ

Τμήμα Ιατρικής

23.09.2019

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. Σήμερα υπάρχουν 7 (8) τομείς και μεγάλος αριθμός κλινικών μονάδων και εργαστήριων. Στο Τμήμα υπηρετούν σήμερα 112 μέλη ΔΕΠ, 18 μέλη ειδικού επιστημονικού προσωπικού 33 διοικητικοί υπάλληλοι και μεγάλος αριθμός επιστημονικών συνεργατών. Επίσης, προσφέρονται 15 προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και εκπονείται μεγάλος αριθμός διδακτορικών διατριβών.

Αποστολή μας είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με στόχευση στην ΑΡΙΣΤΕΙΑ, η ανάπτυξη της έρευνας και η παροχή υπηρεσιών υγείας. Κεντρική επιδίωξη του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας είναι η αποφοίτηση ιατρών με άρτια θεωρητική και κλινική κατάρτιση, με επάρκεια βασικών κλινικών δεξιοτήτων, με δυνατότητες να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις επιζητώντας την αριστεία, ενδιαφέρον για την καινοτόμο έρευνα και να διέπονται από τα ιδανικά της κοινωνικής αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και το «ιατρικό ήθος», στοιχεία που θα αποτελέσουν εφόδια για την προσωπική τους επιστημονική ανάπτυξη, τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία και την κοινωνική καταξίωση.

Το Τμήμα Ιατρικής στα σχεδόν τριάντα χρόνια λειτουργίας του, έχει αποκτήσει ένα σημαντικό μέγεθος, διακριτή φυσιογνωμία και ισχυρή ακαδημαϊκή ταυτότητα, με απόλυτη επίγνωση του ρόλου της ευθύνης και της προσφοράς του σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό επίπεδο. Έχει αλλάξει το χάρτη Υγείας σε όλη την κεντρική Ελλάδα, προσφέροντας ποιοτικές τριτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας στο ΠΓΝΛ, έχει συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και έχει αποκτήσει, με την ερευνητική δραστηριότητα που ανέπτυξε, εθνική και διεθνή εμβέλεια.

Δέσμευσή μας είναι, να συνεχίσουμε να εκτελούμε τα ακαδημαϊκά καθήκοντα προς τους φοιτητές μας με υψηλό επίπεδο ευθύνης, αλλά ταυτόχρονα να βρισκόμαστε κοντά στους συμπολίτες μας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας πρόληψης και θεραπείας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ