ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016-2017

Τμήμα Ιατρικής

22.04.2016

 

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016-2017

Ημερομηνίες αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Ενδιαφερομένου (doc file)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης  σπουδών. προκειμένου για πτυχιούχους εξωερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου Σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίλου σπουδών.

Αναλυτικά η ύλη για τα μαθήματα είναι:

  1. Βιολογία
  2. Γενική Μορφολογία
  3. Ιατρική Φυσική

 

Δειτε το ΦΕΚ  - 02/07/2015 (pdf file)

Δείτε το ΦΕΚ - 16/12/2013 (pdf file)

Περισσότερες Πληροφορίες: κ.κ  Μπομπόλα Ελένη, Βλάχου Αργυρώ, τηλ. επικ. 2410 685591-2, Εmail: bobola@med.uth.gr , avlachou@med.uth.gr