ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής

Τμήμα Ιατρικής

19.07.2016


  

ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του φοιτητικού δυναμικού των ανωτέρω Σχολών και την προώθηση της συνεργασίας καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων, μέσω της συνεπίβλεψης των φοιτητών του εν λόγω προγράμματος. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα.


Αίτηση (word file)

Περισσότερες Πληροφορίες