ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής

Τμήμα Ιατρικής

18.12.2017


   Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 (pdf file) - ΝΕΟ - 18.12.2017

ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018 (ΝΕΑ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του φοιτητικού δυναμικού των ανωτέρω Σχολών και την προώθηση της συνεργασίας καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων, μέσω της συνεπίβλεψης των φοιτητών του εν λόγω προγράμματος. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα.


Αίτηση (word file)

Περισσότερες Πληροφορίες
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Oι ημερομηνίες διεξαγωγής της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Αναπαραγωγής»

Από τη Γραμματεία
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Βιολογία της Αναπαραγωγής"
Σοφία Καρυώτου – Γεωργία Κόκκα

________________________________________
Alexandros I. Daponte, MD (Thessaloniki)
Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA)
Head of the Department of Obstetrics and Gynaecology
Faculty of  Medicine
School of Health Sciences
University of Thessaly
University Hospital
41110 Larissa, GREECE
Tel. +30 2413 502795/ 2413 502796
Fax. +30 2413 501019
E-mail. daponte@med.uth.gr