ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής-Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία-Περιγεννητική Ιατρική

Τμήμα Ιατρικής

27.07.2018


  
ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής-Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία-Περιγεννητική Ιατρική - 

ANAKOINΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018-2019-NEO

Aίτηση (.doc)

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του φοιτητικού δυναμικού των ανωτέρω Σχολών και την προώθηση της συνεργασίας καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων, μέσω της συνεπίβλεψης των φοιτητών του εν λόγω προγράμματος. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Υποβολή Αιτήσεων:  Από 09/07/2018 έως και 14/09/2018 [παράταση] & ώρες 10.00-13.00

 

 

Από τη Γραμματεία
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Βιολογία της Αναπαραγωγής"
Σοφία Καρυώτου – Γεωργία Κόκκα

________________________________________
Alexandros I. Daponte, MD (Thessaloniki)
Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA)
Head of the Department of Obstetrics and Gynaecology
Faculty of  Medicine
School of Health Sciences
University of Thessaly
University Hospital
41110 Larissa, GREECE
Tel. +30 2413 502795/ 2413 502796
Fax. +30 2413 501019
E-mail. daponte@med.uth.gr