-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

10.10.2019

ΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Ν. 3374/2005, άρθρο 5, παρ. 2)

Η ΟΜ.Ε.Α. ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της.

Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.

Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της  Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα.

Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων (βλ. Απογραφικά Δελτία και Ερωτηματολόγιο Μαθήματος/ Διδάσκοντος για τους Φοιτητές) και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία.

Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και με βάση αυτά,

συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π. (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2).

Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Η σύνθεση της ΟΜΕΑ για το ακαδ. έτος 2019-2020 είναι:


Τακτικά Μέλη


Σταύρος Γκράβας, Καθηγητής Ουρολογίας

Αλέξανδρος Δαπόντε, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Παναγιώτης Λιάκος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας

Δημήτριος Μπόγδανος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας και Αυτοάνοσων Νοσημάτων

Άννα Βασιλάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας


Αναπληρωματικά Μέλη


Παναγιώτης Γεωργούλιας, Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής

Γεώργιος Συρογιαννόπουλος, Καθηγητής Παιδιατρικής

Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας

Γεώργιος Ανυφαντής, Επίκ. Καθηγητής Εμβρυολογίας

Ευθύμιος Δαρδιώτης, Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας

 

*Δεν έχει υποδειχθεί εκπρόσωπος των φοιτητών αν και ζητήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5412/ 20.09.2019 έγγραφο από τη Γραμματεία.

 Γραμματειακή υποστήριξη: κα Ευτυχία Δεληζήση (delizisi[at]uth.gr)