-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Τμήμα Ιατρικής

23.11.2016

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (ΕΣΠΑ 2007-2013)
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 το Τμήμα Ιατρικής, ΠΘ παρέλαβε τον κάτωθι, κοινής χρήσης, εξοπλισμό:
  1. Σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής ανάλυσης εικόνων,
  2. Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC)
  3. Σύστημα μικροσκοπίου φθορισμού FISH
  4. Σαρωτή μικροσυστοιχιών
Ο εξοπλισμός με αύξων αριθμό 1, 2 & 3 βρίσκεται στο Εργ. Βιοχημείας και ο εξοπλισμός με αύξων αριθμό 4 βρίσκεται στο Εργ. Παθολογικής Ανατομικής.
Με την υπ. αριθμ. 6102/31.12.2013 επιστολή του Προέδρου του Τμ. Ιατρικής Καθ. Ι. Στεφανίδη, υπεύθυνοι συνεννόησης για την κοινή χρήση του άνωθεν εξοπλισμού έχουν οριστεί οι κ.κ.:
·       Δρ. Εμμανουηλ. Βενιέρης, για το όργανο 1
·        Επικ. Καθ. Aνδρεας Τσακάλωφ, για το όργανο 2
·       Επικ. Καθ. Ηλίας Μυλωνής, για το όργανο 3
·        Επικ. Καθ. Μαρία Σαμαρά, για το όργανο 4
 
Από τη Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας