ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

19.03.2019

 

 

 

Ακαδ. Έτους 2019-2020

 «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας όσον αφορά τη διατροφή του ανθρώπου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διατροφής, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων από τις 20 Μαρτίου 2019 έως και 20 Ιουνίου 2019

 

 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ....

Ακαδ. Έτους 2018-2019

 ΠΜΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΟΡΘΟΥ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του ορθού, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και του ορθού. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την χειρουργική παθολογία των καλοηθών και κακοήθων παθήσεων του κατώτερου πεπτικού και την θεραπεία τους μέσα από πρίσμα της πολυδύναμης - από άποψης συνεργασίας διαφόρων σχετιζόμενων με αυτές ειδικοτήτων – αντιμετώπισης. Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Yποβολή αιτήσεων από 01/02/2019 έως και 31/03/2019

«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» Το ΠΜΣ ολοκληρώνεται μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικής εξάσκησης, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση επιλογής (ή ερευνητικό έργο), με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα Μαθήματα, που γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα, στοχεύουν την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης σε όλους τους τομείς της Νεφρολογικής Φροντίδας: στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στις ειδικές θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης και κάθαρσης, την επείγουσα Νεφρολογία και την κλινική Νεφρολογία ενικότερα. Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Αιτήσεις Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2019

«ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στην χρήση τους και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων έως τις 30 Νοεμβρίου 2018

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κλπ) σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρακτική εξάσκηση και στην σε βάθος γνώση των θεμάτων, ώστε να εκπαιδευτούν ικανά στελέχη με αντικείμενο την περιβαλλοντική υγιεινή που να μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφή αντικείμενα (μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων, Εταιρίες Ύδρευσης, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κλπ). Διάρκεια σπουδών τεσσάρων εξαμήνων. Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 26 Σεπτεμβρίου 2018.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ (ΔΠΜΣ): ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" (2H ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και την προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας. Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) από 20.08.2018 έως και 14.09.2018 και ώρες 10:00 έως 13:00.

«ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» για την αξιοποίηση των εξελίξεων της Μοριακής Ιατρικής στην κλινική πράξη, με αντικείμενο την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων αναφορικά με τις εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας στην έρευνα, τη διάγνωση, τη πρόληψη και την θεραπεία των νοσημάτων του ανθρώπου. Διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 03/09/2018 έως και 14/09/2018 (12.00-14.00)

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΝΕΟΥ» Αντικείμενο είναι η επικαιροποιημένη γνώση και προσωπική κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 09/07/2018 έως και 31/08/2018.

«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» Αντικείμενο είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στη Βιολογία της Αναπαραγωγής σε αποφοίτους Ιατρικών, Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 09/07/2018 έως και 14/09/2018 (παράταση) & ώρες 10.00-13.00.

«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ», για την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα.Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) από 21.6.2018 έως και 19.7.2018 και ώρες 10:00 έως 13:00

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη μεθοδολογία έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και προετοιμάζει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό / Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής / Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων / Βιοτεχνολογίας. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21 Σεπτεμβρίου 2018. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: 20 Ιουλίου και 28 Σεπτεμβρίου 2018.

«ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη Γενετική του Ανθρώπου και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, στελέχωση ιδιωτικών βιοϊατρικών και διαγνωστικών εργαστηρίων καθώς και εταιρειών βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες. Διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων από 27 Ιουνίου έως 28 Σεπτεμβρίου 2018.


ΠΜΣ: "ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ",του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Università degli Studi di Genova της Ιταλίας, με σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετεπεμβατική παρακολούθηση.   Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) εως 22.07.2018. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 27 Ιουλίου 2018