-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

24.02.2020

 

 

 

Ακαδ. Έτους 2019-2020

 

ΠΜΣ «ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευροαποκατάσταση» με έναρξη το Μάρτιο του 2020. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των κινητικών, γνωστικών και λοιπών ελλειμμάτων ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 29 Φεβρουαρίου 2020

 «ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στην χρήση τους και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων έως τις 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

"ΠΜΣ-ΝΕΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΕΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ" Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα», μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Υποβολή Αιτήσεων από 30/05/2019 έως και 20/07/2019

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΝΕΟΥ» Αντικείμενο η επικαιροποιημένη κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 03/06/2019 έως και 30/07/2019.

«ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ», Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη Γενετική του Ανθρώπου και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, στελέχωση ιδιωτικών βιοϊατρικών και διαγνωστικών εργαστηρίων καθώς και εταιρειών βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες. Διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων από 20 Μαίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2019.

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη μεθοδολογία έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και προετοιμάζει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό / Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής / Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων / Βιοτεχνολογίας. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα.  Υποβολής Αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2019. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: 19 Ιουλίου και 21 Σεπτεμβρίου 2019.

ΠΜΣ - NEO: "ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ",του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό την οριοθέτηση και αποκατάσταση σηματνικών εννοιών και αρχών της Ηθικής και της Δεοντολογίας που διέπει όλο το φάσμα των Επιστημών Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και όλων των Βιο - Επιστημών γενικότερα καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με τις ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας.    Διάρκεια σπουδών τρια εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) εως 12.07.2019. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 19 Ιουλίου 2019

ΠΜΣ: "ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ",του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετεπεμβατική παρακολούθηση.   Διάρκεια σπουδών τρια εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) εως 12.07.2019. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 19 Ιουλίου 2019

ΠΜΣ: "ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής,Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και την προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας. Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) έως και 16.09.2019 και ώρες 10:00 έως 13:00.

ΠΜΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΟΡΘΟΥ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του ορθού, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και του ορθού. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την χειρουργική παθολογία των καλοηθών και κακοήθων παθήσεων του κατώτερου πεπτικού και την θεραπεία τους μέσα από πρίσμα της πολυδύναμης - από άποψης συνεργασίας διαφόρων σχετιζόμενων με αυτές ειδικοτήτων – αντιμετώπισης. Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Παράταση υποβολής αιτήσεων από 15/04/2019 έως και 31/05/2019

 «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας όσον αφορά τη διατροφή του ανθρώπου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διατροφής, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων  έως και 20 Σεπτεμβρίου 2019

«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ», για την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα.Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier)  έως και 16.09.2019 και ώρες 10.00 - 13.00.

 
 «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» Το ΠΜΣ αποτελείται από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικής εξάσκησης, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση επιλογής (ή ερευνητικό έργο), με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα Μαθήματα, που γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα, στοχεύουν την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης σε όλους τους τομείς της Νεφρολογικής Φροντίδας: στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στις ειδικές θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης και κάθαρσης, την επείγουσα Νεφρολογία και την κλινική Νεφρολογία ενικότερα. Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2020

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κλπ) σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρακτική εξάσκηση και στην σε βάθος γνώση των θεμάτων, ώστε να εκπαιδευτούν ικανά στελέχη με αντικείμενο την περιβαλλοντική υγιεινή που να μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφή αντικείμενα (μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων, Εταιρίες Ύδρευσης, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κλπ). Διάρκεια σπουδών τεσσάρων εξαμήνων. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Έως 31 Ιανουαρίου 2020

«ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» για την αξιοποίηση των εξελίξεων της Μοριακής Ιατρικής στην κλινική πράξη, με αντικείμενο την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων αναφορικά με τις εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας στην έρευνα, τη διάγνωση, τη πρόληψη και την θεραπεία των νοσημάτων του ανθρώπου. Διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 03/09/2018 έως και 14/09/2018 (12.00-14.00)

«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» Αντικείμενο είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στη Βιολογία της Αναπαραγωγής σε αποφοίτους Ιατρικών, Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 09/07/2018 έως και 20/09/2019 (παράταση) & ώρες 10.00-13.00.