-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

21.09.2020

 

 

 

Ακαδημαϊκού. Έτους 2020-2021

 

  «'ΝΕΟ" ΠΜΣ: ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στην χρήση τους και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων από Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2020.

«"ΝΕΟ" ΠΜΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» για την αξιοποίηση των εξελίξεων της Μοριακής Ιατρικής στην κλινική πράξη, με αντικείμενο την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων αναφορικά με τις εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας στην έρευνα, τη διάγνωση, τη πρόληψη και την θεραπεία των νοσημάτων του ανθρώπου. Διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 01/09/2020 έως και 11/09/2020 (12.00-14.00)

 «"ΝΕΟ" ΠΜΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» Αντικείμενο είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στη Βιολογία της Αναπαραγωγής σε αποφοίτους Ιατρικών, Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 06/07/2020 έως 07/08/2020 και από 17/08/2020 έως 11/09/2020.

«"NEO" ΠΜΣ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»,Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη Γενετική του Ανθρώπου και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, στελέχωση ιδιωτικών βιοϊατρικών και διαγνωστικών εργαστηρίων καθώς και εταιρειών βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες. Διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα.Υποβολή αιτήσεων από 18 Μαΐου έως 28 Σεπτεμβρίου 2020.

«"NEO" ΠΜΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη μεθοδολογία έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και προετοιμάζει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό / Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής / Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων / Βιοτεχνολογίας. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως όπου κρίνεται εφικτό ή αναγκαίο.  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2020. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις μέσω skype: 17 Ιουλίου και 18 Σεπτεμβρίου 2020. 

«"ΝΕΟ" ΠΜΣ: "ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»,του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετεπεμβατική παρακολούθηση.   Διάρκεια σπουδών τρια εξάμηνα. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:21 Αυγούστου 2020 (ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier). Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Αυγούστου 2020.

«"ΝΕΟ" ΠΜΣ: "ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»,του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό την οριοθέτηση και αποκατάσταση σημαντικών εννοιών και αρχών της Ηθικής και της Δεοντολογίας που διέπει όλο το φάσμα των Επιστημών Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και όλων των Βιο - Επιστημών γενικότερα καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με τις ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας καθώς και των Βιο-επιστημών, θα συμβάλλουν στη θωράκισή τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους με στόχο τη μελλοντική αποφυγή σφαλμάτων, ικανών να απειλήσουν την επαγγελματική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια. Διάρκεια σπουδών τρια εξάμηνα. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21 Αυγούστου (ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Αυγούστου 2020.

«"ΝΕΟ" ΠΜΣ:  «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας όσον αφορά τη διατροφή του ανθρώπου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διατροφής, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων από τις 24 Αυγούστου 2020 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

«"ΝΕΟ"ΠΜΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ» Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα», μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Υποβολή Αιτήσεων από 21/08/2020 έως και 11/09/2020.

«"ΝΕΟ"  ΠΜΣ: ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νευροαποκατάσταση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των κινητικών, γνωστικών και λοιπών ελλειμμάτων ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: Από 09 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου 2020.

«"ΝΕΟ" ΠΜΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΝΕΟΥ» Αντικείμενο η επικαιροποιημένη κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 10/06/2020 έως και 10/08/2020.

«"ΝΕΟ "ΠΜΣ: «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ», για την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier)  από 24 Αυγούστου 2020 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες 10.00 - 13.00.

«"ΝΕΟ " ΠΜΣ: ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και την προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας. Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) από 24 Αυγούστου 2020 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες 10:00 έως 13:00.

«ΠΜΣ: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» Το ΠΜΣ αποτελείται από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικής εξάσκησης, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση επιλογής (ή ερευνητικό έργο), με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα Μαθήματα, που γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα, στοχεύουν την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης σε όλους τους τομείς της Νεφρολογικής Φροντίδας: στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στις ειδικές θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης και κάθαρσης, την επείγουσα Νεφρολογία και την κλινική Νεφρολογία ενικότερα. Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2020

«ΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κλπ) σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρακτική εξάσκηση και στην σε βάθος γνώση των θεμάτων, ώστε να εκπαιδευτούν ικανά στελέχη με αντικείμενο την περιβαλλοντική υγιεινή που να μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφή αντικείμενα (μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων, Εταιρίες Ύδρευσης, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κλπ). Διάρκεια σπουδών τεσσάρων εξαμήνων. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Έως 31 Ιανουαρίου 2020

«ΠΜΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΟΡΘΟΥ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του ορθού, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και του ορθού. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την χειρουργική παθολογία των καλοηθών και κακοήθων παθήσεων του κατώτερου πεπτικού και την θεραπεία τους μέσα από πρίσμα της πολυδύναμης - από άποψης συνεργασίας διαφόρων σχετιζόμενων με αυτές ειδικοτήτων – αντιμετώπισης. Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Παράταση υποβολής αιτήσεων από 15/04/2019 έως και 31/05/2019