-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

22.11.2023

 

  

Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

 

 «ΠΜΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΝΕΟΥ». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου»  έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, κλινικής εμπειρίας και ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της «Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου».  Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποιημένη γνώση και προσωπική κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση καθώς και η ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα προκύπτει  από  την συντονισμένη συμμετοχή τριών χειρουργικών ειδικοτήτων Χειρουργικής, Γυναικολογίας και Ουρολογίας με την παράλληλη συμβολή συναφών ειδικοτήτων όπως Γαστρεντερολογίας, Ογκολογίας, Ακτινολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Ακτινοθεραπείας, Ορθοπαιδικής, κλπ.. Διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων έως και 15/12/2023.

«ΠΜΣ: ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στην χρήση τους και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου έως 05 Νοεμβρίου 2023.

 «ΠΜΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Το ΠΜΣ αποτελείται από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικής εξάσκησης, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση επιλογής (ή ερευνητικό έργο), με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα Μαθήματα, που γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα, στοχεύουν την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης σε όλους τους τομείς της Νεφρολογικής Φροντίδας: στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στις ειδικές θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης και κάθαρσης, την επείγουσα Νεφρολογία και την κλινική Νεφρολογία ενικότερα. Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2024.

«ΠΜΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - από το Α ως το Ω» (MSc in Pancreatic Cancer- from A to Z). Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» και στην αγγλική: “ MSc in Pancreatic Cancerfrom A to Z ” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Το Π.Μ.Σ. «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, ορθή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με καρκίνο παγκρέατος. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω».Το ΠΜΣ «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» θα δέχεται αιτήσεις έως 08-01-2024.

 «ΠΜΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ». Το ΠΜΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» έχει στόχο την διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και η παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικών γνώσεων  και κλινικής εμπειρίας που αφορούν την σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων με εστίαση στην πρόληψη αλλά και σε νοσήματα που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση και αφορούν παιδιατρικές εξειδικεύσεις καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.».  Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2023.

«ΠΜΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» για την αξιοποίηση των εξελίξεων της Μοριακής Ιατρικής στην κλινική πράξη, με αντικείμενο την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων αναφορικά με τις εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας στην έρευνα, τη διάγνωση, τη πρόληψη και την θεραπεία των νοσημάτων του ανθρώπου. Διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 21 Αυγούστου 2023 έως 29 Σεπτεμβρίου 2023 και από τις 12.00-14.00. 

«ΠΜΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»  Η παρακολούθηση του ΠΜΣ αποβλέπει πέρα από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στην απόκτηση μίας επιστημονικής κατάρτισης που συνεπάγεται τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών στα πεδία της Φροντίδας Υγείας της Γυναίκας που σχετίζονται με τη Βιολογία της Αναπαραγωγής, την εργαστηριακή μέτρηση Βιοδεικτών για το σύνολο των παθήσεων της Μαιευτικής και Γυναικολογίας αλλά και γνώσεων Περιγεννητικής Ιατρικής στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα. Υποβολή Αιτήσεων από 18 Ιουλίου 2023 έως 27 Σεπτεμβρίου 2023.

«ΠΜΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΠΡΩΚΤΟΥ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του ορθού, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και του ορθού. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την χειρουργική παθολογία των καλοηθών και κακοήθων παθήσεων του κατώτερου πεπτικού και την θεραπεία τους μέσα από πρίσμα της πολυδύναμης - από άποψης συνεργασίας διαφόρων σχετιζόμενων με αυτές ειδικοτήτων – αντιμετώπισης. Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15 Ιουλίου 2023 έως 20 Σεπτεμβρίου  2023.

Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων». Το κοινό εξ αποστάσεως Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» έχει ως αντικείμενο την ει­δίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στη διαχείριση ηλικιωμέ­νων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντι­κά προβλήματα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι ο εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της γήρανσης και των χρόνιων νοσημά­των και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Αυγούστου 2023.

«ΠΜΣ:  «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας όσον αφορά τη διατροφή του ανθρώπου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διατροφής, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων από τις 22 Αυγούστου 2023 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. 

«ΠΜΣ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ».Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη Γενετική του Ανθρώπου και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, στελέχωση ιδιωτικών βιοϊατρικών και διαγνωστικών εργαστηρίων καθώς και εταιρειών βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες. Διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων έως 13 Οκτωβρίου 2023.

«ΠΜΣ: ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νευροαποκατάσταση» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των κινητικών, γνωστικών και λοιπών ελλειμμάτων ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 27 Αυγούστου 2023.

«ΠΜΣ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Το Π.Μ.Σ. «Φυσικές Αρχές Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Ακτινοπροστασία» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στις βασικές αρχές λειτουργίας της βιοϊατρικής απεικόνισης, της βιοϊατρικής έρευνας σε θέματα ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας και στην παροχή επιστημονικά κατοχυρωμένης γνώσης περί ακτινοπροστασίας, τόσο στα πεδία των ιοντιζουσών όσο και των μή-ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Θα παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση για την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία σε έναν επιστημονικό χώρο με διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις.Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 εξάμηνα.Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως 05 Σεπτεμβρίου 2023.

 «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και την προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας. Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα. Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) από 28 Αυγούστου 2023 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 10:00 έως 13:00.

«ΠΜΣ: «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ», για την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Υποβολή αιτήσεων από 28 Αυγούστου 2023 έως 29 Σεπτεμβρίου 2023.

«ΠΜΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας», μετά από κύκλο σπουδών 3 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Υποβολή Αιτήσεων από τις 05 Ιουλίου 2023 έως τις 04 Αυγούστου 2023.

«ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»Το ΞΠΜΣ «Δημόσια Υγεία και Θαλάσσιες Μεταφορές» έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για σταδιοδρομία στους τομείς της δημόσιας υγείας, επιδημιολογίας, υγιεινή της εργασίας και την περιβαλλοντική υγιεινή, ενώ παράλληλα εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων στο πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών. Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν τόσο να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της υγείας και σε συναφείς τομείς, όσο και σε όσους θα εργαστούν ή εργάζονται ήδη στη ναυτιλία. Επίσης μετά τη διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση τους, οι  απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου εφόσον το επιθυμούν. Είναι κατάλληλο τόσο για απόφοιτους σχολών επαγγελμάτων υγείας όσο και για άλλες συναφείς σχολές. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  31/07/2023 

«ΠΜΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη μεθοδολογία έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και προετοιμάζει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό / Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής / Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων / Βιοτεχνολογίας. Διάρκεια σπουδών δύο εξάμηνα.  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 04 Σεπτεμβρίου 2023. 

«ΠΜΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ / ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει ότι από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023 θα λειτουργήσει ο δεύτερος κύκλος σπουδών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα». Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.Υποβολή Αιτήσεων έως την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023.

«ΠΜΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ» Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα», μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Υποβολή Αιτήσεων έως 31 Ιουλίου 2023.

«ΠΜΣ: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΡΔΙΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ». Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας: στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γνωστικών, διαχειριστικών και λοιπών ελλειμμάτων, που αφορούν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιολογικέςογκολογικές παθήσεις, στον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των δομικών καρδιοπαθειών και στην καρδιαγγειακή αποκατάσταση. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση».Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 έως  Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023.

«ΠΜΣ: "ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»,του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό την οριοθέτηση και αποκατάσταση σημαντικών εννοιών και αρχών της Ηθικής και της Δεοντολογίας που διέπει όλο το φάσμα των Επιστημών Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και όλων των Βιο - Επιστημών γενικότερα καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με τις ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας καθώς και των Βιο-επιστημών, θα συμβάλλουν στη θωράκισή τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους με στόχο τη μελλοντική αποφυγή σφαλμάτων, ικανών να απειλήσουν την επαγγελματική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια. Διάρκεια σπουδών τρια εξάμηνα. Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων: 20 Ιουλίου 2023.

«ΠΜΣ:ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ»Το ΠΜΣ «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, ορθή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με διαβητικό πόδι. Επίσης, παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία διεθνώς.  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25 Αυγούστου 2023 (ηλεκτρονικά).

«ΠΜΣ: "ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»,του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετεπεμβατική παρακολούθηση.   Διάρκεια σπουδών τρια εξάμηνα. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25 Αυγούστου 2023.

«Διατμηματικό Ξενόγλωσσο ΠΜΣ: Ιατρική του Τρόπου Ζωής» Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, και το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Ιατρική του Τρόπου Ζωής" και διακριτικό τίτλο στην Αγγλική "Lifestyle Medicine". Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και αιτήσεις επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο (www.mlm.edu.gr)

«ΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κλπ) σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρακτική εξάσκηση και στην σε βάθος γνώση των θεμάτων, ώστε να εκπαιδευτούν ικανά στελέχη με αντικείμενο την περιβαλλοντική υγιεινή που να μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφή αντικείμενα (μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων, Εταιρίες Ύδρευσης, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κλπ). Διάρκεια σπουδών τεσσάρων εξαμήνων. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Έως 31 Δεκεμβρίου 2022.