-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σημαντικές Πληροφορίες Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Τμήμα Ιατρικής

09.06.2023

 

Καθορισμός διαδικασίας της ηλεκτρονικής επισημείωσης εγγράφων (e-Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβασης της Χάγης

Παράδοση Εκλογικού Καταλόγου για την Ανάδειξη του Εκπροσώπου των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον Αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΠΘ με Ετήσια Θητεία

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού υπότροφου για την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής, ΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αναστολή Εκπαιδευτικού Έργου Λόγω Εθνικών Εκλογών Παρασκευή 23 και Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας της Πνευμονολογικής Κλινικής του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τομέα Βασικών & Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 Αναγόρευση του Καθηγητή Χρήστου Γ. Δερβένη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2022 - 2023  

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 7 Θέσεις στο Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με διετή  θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2025.

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Βασικών και Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Χειρουργικής στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Παθολογίας στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων  στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Μορφολογίας στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Μητέρας- Παιδιού στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Εκλογικός Κατάλογος για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Ετήσια Θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του  στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του  στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με ετήσια θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024  

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 01.09.2023 έως 31.12.2023

 

Οδηγίες Προστασίας από τον COVID-19

e- Υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη: υποστήριξη αναγνωστών με εντυποαναπηρία & αναπηρίες