-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

11.10.2023

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

email: g-med@med.uth.gr

fax: +30 2410 685547

Κτίριο Βιόπολις – 2ος όροφος - Λάρισα

Αναπληρώτρια Γραμματέας Τμήματος

Κοντογιάννη Αρετή    2410685703 –  g-med@med.uth.gr 

Γραμματεία Προέδρου   

Καρανίκα Μαρία  2410685727 / 2410 685711 – head-med@uth.gr 

Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών / Φοιτητική Μέριμνα (Σίτιση - Φοιτητικό Επίδομα Στέγασης) - ECFMG

Μπομπόλα Ελένη  2410 685590  – gmed-foititika@uth.gr

Μπέτσης Δημήτριος  2410 685594 – gmed-foititika@uth.gr 

Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ & Διαύγεια)

Κουτσιαρή Σοφία, 2410685716 – skoutsiari@uth.gr

Διατριβές

Παπαχατζοπούλου Βικτωρία    2410685702 – gmed-didaktorika@uth.gr 

Συνελεύσεις 

Χαχάμη Ευανθία   2410685731- g-med@med.uth.gr 

Πρωτόκολλο   

Γρίβας Κωνσταντίνος    2410685730 - g-med@med.uth.gr 

Θέματα Διδακτικού Προσωπικού / Εκλεκτορικά

Βλάχου Αργυρώ, 2410685591/ 2410 685711 -gmed-eklektorika@uth.gr 

Αρχοντούλη Βασιλική  2410685732 - gmed-eklektorika@uth.gr 

Οικονομική Διαχείριση

Καρανίκα Μαρία   2410685727 – gmed-oikonomika@uth.gr 

Επικαιροποίηση Ιστοσελίδας Τμήματος / Διάθεση αιθουσών 

Μπέτσης Δημήτριος 2410685594 - gmed-foititika@uth.gr 

Διοικητική Υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+

Αθανασίου Αγλαΐα 2410685570 - athanas@uth.gr

Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές καθημερινά τους φοιτητές 10.00 - 13.00 

Οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ υποβάλλονται ηλεκτρονικά