-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

24.01.2020

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

email: g-med@med.uth.gr

τηλ. +30 2410 685701/ fax: +30 2410 685546-7

Κτίριο Βιόπολις – 2ος όροφος - Λάρισα

Αναπληρώτρια Γραμματέας Τμήματος

Κοντογιάννη Αρετή    2410685703 – akontog-at-med.uth.gr

Γραμματεία Προέδρου

Βλάχου Αργυρώ, 2410685591/ 2410 685711 – avlachou-at-uth.gr

Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών

Μπομπόλα Ελένη  2410 685590 και 2 – bobola-at-med.uth.gr

Κουτσιαρή Σοφία  2410 685716 – skoutsiari-at-med.uth.gr (ΕΥΔΟΞΟΣ/Συγγράμματα, Οδηγός Σπουδών κλπ) - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ & Διδακτορικά)

Βλάχου Αργυρώ, 2410685591/ 2410 685711 – avlachou-at-uth.gr

Πρωτόκολλο

Αποστόλου Φίλιππος   2410685730 -  fapostolou-at-med.uth.gr  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ECFMG

Χαχάμη Ευανθία   2410685731- exaxami-at-med.uth.gr  

Διανομή Φοιτητικών Συγγραμμάτων/Σημειώσεων

Γρίβας Κωνσταντίνος    2410685595 - kgrivas-at-med.uth.gr

Θέματα Διδακτικού Προσωπικού/Εκλεκτορικά

Παπαχατζοπούλου Βικτωρία    2410685702 – vpapahatz-at-uth.gr

Αρχοντούλη Βασιλική  2410685732 varc-at-uth.gr

Οικονομική Διαχείριση

Καρανίκα Μαρία     2410685727 – mkaranik-at-uth.gr

 Επικαιροποίηση Ιστοσελίδας Τμήματος/Διάθεση αιθουσών/Φοιτητική Μέριμνα(Σίτιση - Φοιτητικό Επίδομα Στέγασης)

Μπέτσης Δημήτριος 2410685685-dbetsis-at-uth.gr

Διοικητική Υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+

Βασιλική Νούτσου 2410685719 vanouts-at-med.uth.gr

Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές καθημερινά τους φοιτητές 10.00 - 13.00

 

Οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ υποβάλλονται ηλεκτρονικά