-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σίτιση Φοιτητών

Τμήμα Ιατρικής

22.09.2023

 

  

 

 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Π.Θ. (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται πριν τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, προκειμένου οι φοιτητές να λάβουν σίτιση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

• Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας 

22-09-2023 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Για Δωρεάν Σίτιση Ακ. Έτους 2023-2024

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι  υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης πρέπει να κάνουν χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση που υποβάλλονται από την Δευτέρα 17 Ιουλίου παρατείνονται έως και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

 

H Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου φορολογικού έτους 2022 (πρώην εκκαθαριστικό) είναι απαραίτητη για την υποβολή της αίτησης.

 Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Π.Θ. με έδρα τη Λάρισα και την Καρδίτσα που υπέβαλαν ταυτόχρονα αίτηση στέγασης και σίτισης και εμφανίζεται στην αίτησή τους «επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή» θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους για να αξιολογηθεί η αίτησή τους για το δικαίωμα δωρεάν σίτισης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ληφθεί υπόψη η αίτησή τους για την έκδοση των αποτελεσμάτων σίτισης.

 

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

 

14-07-2023 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςπροπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι θα υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης,  μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr)χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού. 

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης  πρέπει να κάνουν χρήση του

Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN). 

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται

Από  τη Δευτέρα 17  Ιουλίου μετά τις 10:00  έως και την  Τετάρτη  20 Σεπτεμβρίου  2023 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η  πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2022).     

 Επισημαίνεται ότι  οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Π.Θ. με έδρα τη  Λάρισα και την Καρδίτσα που υπέβαλαν  ταυτόχρονα αίτηση στέγασης και σίτισης  και εμφανίζεται στην αίτησή τους «επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή» θα μπορούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους για να αξιολογηθεί η αίτησή τους για το δικαίωμα δωρεάν σίτισης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ληφθεί υπόψη η αίτησή τους για την έκδοση των αποτελεσμάτων σίτισης.

 

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αν. Προϊσταμένη Μαρία Κουκουβάνη

 

26-05-2023 Έναρξη υποβολής Αιτήσεων για δικαίωμα Στέγασης & για δωρεάν Σίτιση σε Λάρισα και Καρδίτσα ακαδ. έτους 2023-2024

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα και την Καρδίτσαπου επιθυμούν στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες, ότι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτησηταυτόχρονα για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης και του δικαιώματος στέγασης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (https://merimna.uth.gr/), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού (απαιτείται χρήση VPN).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 29 Μαΐου έως και την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται μόνο για τη δωρεάν σίτιση, θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την υποβολή της αίτησής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης είναι η έκδοση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου 2022 (πρώην εκκαθαριστικό σημείωμα)


 Από τη Διεύθυνση Φοιτητική Μέριμνας

H Aν.  Προϊσταμένη Μαρία Κουκουβάνη

  

Φοιτητικά Εστιατόρια 

Παρέχεται δωρεάν σίτιση στους δικαιούχους φοιτητές/ριες, με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ:

  1. Κεντρικό Φοιτητικό Εστιατόριο στη Βιόπολη (Στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας στη θέση Μεζούρλο, τηλ: 2410 685505).

  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: (Καθημερινά)

  • Πρωινό 08:00 – 10:00
  • Γεύμα 12:30 – 15:30 
  • Δείπνο 18:30 – 21:30

   

  2. Κεντρικό Φοιτητικό Εστιατόριο στη Γαιόπολη (Στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, περιφερειακή οδός Λαρίσης-Τρικάλων, τηλ: 2410 613611, 684401).

  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: (Καθημερινά)

  • Πρωινό 08:00 – 10:00
  • Γεύμα 12:30 – 15:30 
  • Δείπνο 18:30 – 21:30

   

  3. Βοηθητικό Φοιτητικό Εστιατόριο (Οικονόμου εξ Οικονόμων 50).

  Λειτουργεί καθημερινά και σιτίζονται οι φοιτητές/τριες, που έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά* (https://hris.uth.gr/feeding/student/) την προηγούμενη εβδομάδα, για την επόμενη, τις ημέρες σίτισης και το φαγητό που επιθυμούν από τα προσφερόμενα είδη.

  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: (Καθημερινά) 

  • Πρωινό 08:00 – 10:00
  • Γεύμα 12:30 – 15:30 
  • Δείπνο 18:30 – 21:30

Τηλ: 2410685505 

Αναλυτικά στοιχεία Φοιτητικών Εστιατορίων

Μενού Σίτισης

 

ΛΑΡΙΣΑ

 • Τμήμα Ιατρικής

Νέο Κτήριο Ιατρικής, Βιόπολις, Τ.Κ. 41 500 Λάρισα

Τηλ: 2410 685594. Fax: 2410 685546 / e-mail: dbetsis@uth.gr

 • Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης (πρώην ΤΕΙ)

Γαιόπολις, Περιφερειακή οδός Λαρίσης-Τρικάλων, Τ.Κ. 41 500, Λάρισα

Τηλ: 2410 684393, 684431, 684572, 684407 / e-mail: sitisi-stegasi-lar@uth.gr