-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Τμήμα Ιατρικής

15.11.2023

 

 

 

Επικοινωνία: 

Μπομπόλα Ελένη, Μπέτσης Δημήτριος

Email. gmed-foititika@uth.gr

Τηλ Επικ: +30 2410 685592  (Ώρες Τηλεφωνικής Επικοινωνίας 10:00-12:00)

                                              (Ώρες Προσέλευσης Κοινού 12:00-14:00)

 

Χρήσιμα Έντυπα
 

Γενική Αίτηση - word file  

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις    

Αίτηση Πιστοποιητικών - Αναλυτικής Βαθμολογίας 

Αίτηση Κατοχύρωσης Μαθημάτων

 

Για της υπηρεσίες Γραμματείας παρακαλώ δείτε πρώτα τις e-υπηρεσίες που παρέχονται.