-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαδικασία ΔΔ - Εντυπα

Τμήμα Ιατρικής

04.10.2019

 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό εκπόνησης διδακτορικών διατριβών του Τμήματος, οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών κάθε δεύτερου μήνα, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο.

Δηλαδή οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών των μηνών: Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Ιουλίου.

ΝΟΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α' / 04.08.2017)

Σχετικά άρθρα: 38-43

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Τμήματος Ιατρικής

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαδικασία Έγκρισης Διδακτορικής Διατριβής

ENTYΠΑ

- Αίτηση -Δικαιολογητικά

- Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

- Αλλαγή Θέματος

- Παράταση Εκπόνησης

- Αναστολή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

- Διακοπή Εκπόνησης

- Δημόσια Υποστήριξη και Αξιολόγηση

- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

- Αναγόρευση Διδάκτορα και Απονομή Διδ. Διπλώματος

- Διάφορα έντυπα

Πληροφορίες: κα Αργυρώ Βλάχου (2410 685591, avlachou[at]uth.gr)