-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαδικασία ΔΔ - Έντυπα

Τμήμα Ιατρικής

20.09.2023

 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο κανονισμό εκπόνησης διδακτορικών  διατριβών του Τμήματος, οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών κάθε μήνα.

ΝΟΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ν_4957_2022 (ΦΕΚ 141/21-07-2022 τ. Α)

Ν. 5029_2023_Τροποποιήσεις Ν. 4957_2023

Σχετικά άρθρα: 38-43

ΦΕΚ 5296_4-09-2023 τ. Β_ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΙ ΣΕΥ ΠΘ

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κανονισμός Βιβλιοθήκης ΠΘ

Διαδικασία Έγκρισης Διδακτορικής Διατριβής

Διαδικασία Ορισμού Επταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ENTYΠΑ

- Αίτηση -Δικαιολογητικά

- Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

- Αλλαγή Θέματος

- Παράταση Εκπόνησης

- Αναστολή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

- Διακοπή Εκπόνησης

- Δημόσια Υποστήριξη και Αξιολόγηση

- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

- Αναγόρευση Διδάκτορα και Απονομή Διδ. Διπλώματος

- Διάφορα έντυπα

ΠΡΟΤΥΠΑ

1. Πρότυπο Πρωτοκόλλου Διδακτορικής Διατριβής

2. Πρότυπο Πίνακα Αυτό-αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων για άδεια Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας

3. Πρότυπο Αξιολόγησης Διδακτορικής Διατριβής Τριμελούς Επιτροπής

Πληροφορίες: κα Βικτωρία Παπαχατζοπούλου (2410685702), gmed-didaktorika@uth.gr