-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

06.09.2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019-2020
                        (από 01.09.2019)

 Πρόεδρος Τ.Ι.

κ. Αθανάσιος Γιαννούκας, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τ.Ι.

κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Διευθυντές Τομέων

·      κ. Ανδρέας Καψωριτάκης, Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Διευθυντής Τομέα Παθολογίας

·      κ. Γεώργιος Κουκούλης, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής,  Διευθυντής Τομέα Μορφολογίας

·      κ. Κων/νος Μαλίζος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Διευθυντής Τομέα Χειρουργικής

·      κ. Νικόλαος Σακελλαρίδης, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Διευθυντής Τομέα Βασικών Επιστημών

·      κ. Ματθαίος Σπελέτας, Καθηγητής Ιατρικής Ανοσολογίας, Διευθυντής Κλινικοεργαστηριακού Τομέα

·      κ. Γεώργιος Συρογιαννόπουλος, Καθηγητής Παιδιατρικής, Διευθυντής Τομέα Μητέρας-Παιδιού

·      κ. Κων/νος Φουντάς, Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Διευθυντής Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.-Ε.ΔΙ.Π-Ε.Τ.Ε.Π. ΤΙ

κ. Θωμάς Κυλινδρής , ΕΔΙΠ ΤΙ