ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2018-2019

Τμήμα Ιατρικής

19.02.2019

Επιτυχόντες κατατακτηρίων εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (12.11.2018) - Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έχει ως εξής:

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρες

Αμφιθέατρο

Βιολογία

10/12/2018

12:00-14:00

Αμφιθέατρο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

Γενική  Μορφολογία

12/12/2018

12:00-14:00

Αμφιθέατρο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

Ιατρική Φυσική

14/12/2018

12:00-14:00

Αμφιθέατρο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

 Δείτε τις οδηγίες προς υποψήφιους

Οι υποψήφιοι:

  1. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  2. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. 
  1. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό το αποκλείουν από τη βαθμολόγηση.

 Από τη Γραμματεία

 

Ημερομηνίες αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Ενδιαφερομένου (pdf file)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης  σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου Σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίλου σπουδών.

Αναλυτικά η ύλη για τα μαθήματα είναι:

  1. Βιολογία
  2. Γενική Μορφολογία
  3. Ιατρική Φυσική

Δειτε το ΦΕΚ  - 02/07/2015 (pdf file)

Δείτε το ΦΕΚ - 16/12/2013 (pdf file)


Eπιτυχόντες Κατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018 - όπως αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Eπιτυχόντες Κατακτηρίων Εξετάσεων 2016-2017 - όπως αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Eπιτυχόντες Κατακτηρίων Εξετάσεων 2015-2016 - όπως αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Περισσότερες Πληροφορίες: κα Μπομπόλα Ελένη, τηλ. επικ. 2410 685592, Εmail: bobola@med.uth.gr