ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017-2018

Τμήμα Ιατρικής

06.02.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-2018

Από την κατηγορία των ΑΕΙ-ΤΕΙ  επιτυχόντες είναι οι κάτωθι:

1

ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

16,50

2

ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15,66

3

ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

15,50

4

ΚΑΡΚΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ

15,50

5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14,66

6

ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΑΙΔΩΝ-ΧΑΡΗΣ

14,50

7

ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

14,16

8

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

13,66

9

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13,66

10

ΤΑΣΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΙΡΙΣ

13,33

11

ΚΑΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

13,00

 Από την κατηγορία των Οδοντιάτρων επιτυχόντες είναι οι κάτωθι:

1

ΒΙΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

17,83

2

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΑΣΩΝ

16,66

3

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

12,16

 Για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα δίνονται πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Μπομπόλα Ελένη Τηλ. 2410685592)

Οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την εγγραφή τους από 06.02.2018 έως 12.02.2018.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι:

- 1 φωτογραφία

- Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας (μπρος-πίσω)

- Πιστοποιητικό γέννησης

- Έγγραφο επιβεβαίωσης του ΑΜΚΑ (από τα ΚΕΠ)

-Υπεύθυνη δήλωση (δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (pdf file)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 12.12.2017

Ημερομηνίες αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Ενδιαφερομένου (pdf file)  - 2017-2018
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης  σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου Σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίλου σπουδών.

Αναλυτικά η ύλη για τα μαθήματα είναι:

  1. Βιολογία
  2. Γενική Μορφολογία
  3. Ιατρική Φυσική

Δειτε το ΦΕΚ  - 02/07/2015 (pdf file)

Δείτε το ΦΕΚ - 16/12/2013 (pdf file)

 

Eπιτυχόντες Κατακτηρίων Εξετάσεων 2016-2017 - όπως αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Eπιτυχόντες Κατακτηρίων Εξετάσεων 2015-2016 - όπως αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Περισσότερες Πληροφορίες: κα Μπομπόλα Ελένη, τηλ. επικ. 2410 685592, Εmail: bobola@med.uth.gr