-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

21.10.2022

 

Γραφείο Πρόεδρου

 

Τμήμα Ιατρικής, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

4ος όροφος, πτέρυγα Α' 

Τηλ. 2410 685712  Φαξ: 2410  685553 Email:  

head-med@uth.gr  

 

Γραμματεία: κα Καρανίκα Μαρία 

Τμήμα Ιατρικής, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

4ος όροφος, πτέρυγα Α' 

Τηλ. 2410 685711/2410 685727  Φαξ: 2410  685553 Email: mkaranik@uth.gr