ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δικαιολογητικά για την ορκωμοσία νέων πτυχιούχων

Τμήμα Ιατρικής

26.02.2019  1. Αιτήσεις:

α.Αίτηση για συμμετοχή στην ορκωμοσία (.doc)

β. Αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφων πτυχίου -  παπύρου (.doc)

2. Γραμμάτιο είσπραξης:

α. Περγαμηνή  25,00€

β. Πάπυρος  10,00 €

Λογαριασμός: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΙΒΑΝ GR 58 0110 2010 0000 2014 8061 664

(Στα παράβολα να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η αιτιολογία κατάθεσης)

3. Έντυπο Γραφείου Διασύνδεσης

4. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλει κανένα βιβλίο

5. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 

6. Βιβλιάριο Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (για όσους έχει εκδοθεί)

7. Κάρτα Σίτισης (για όσους έχει εκδοθεί)

8. Παρακαλώ συνδεθείτε στο σύνδεσμο και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο:

DREEM: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Περισσότερες Πληροφορίες για την εφαρμογή ΕΔΩ)

 

Οι συμμετέχοντες στην τελετή ορκωμοσίας παρακαλούνται να προσέρχονται στη Γραμματεία Φοιτητών μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξή της