-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δικαιολογητικά για την ορκωμοσία νέων πτυχιούχων

Τμήμα Ιατρικής

22.06.2023  1. Αιτήσεις:

α.Αίτηση για συμμετοχή στην ορκωμοσία (.doc)

β. Αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφων πτυχίου -  παπύρου (.doc)

γ. Αίτηση για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (.doc)

2. Γραμμάτιο είσπραξης:

 α. Πάπυρος  4,96 €

Λογαριασμός: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΙΒΑΝ GR 58 0110 2010 0000 2014 8061 664

(Στα παράβολα να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η αιτιολογία κατάθεσης)

3. Αίτηση Γραφείου Διασύνδεσης

4. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλει κανένα βιβλίο (θα αναζητηθεί από τη Γραμματεία)

5. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 

6. Παρακαλώ συνδεθείτε στο σύνδεσμο και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο:

Ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΩ! : http://epidemiology.med.uth.gr/dilosi/index.php/352632?lang=el

 

Οι συμμετέχοντες στην τελετή ορκωμοσίας παρακαλούνται να προσέρχονται στη Γραμματεία Φοιτητών μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξή της