ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΜΣ - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας | 25/7/2014 1:32:24 μμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

  ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 26 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου  2014 στη Γραμματεία του ΠΜΣ  (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 4ος όροφος, 41500 Λάρισα)  ή  με courier.

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ακαδ. έτους 2014-2015.pdf file

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2014-2015 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

2.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

3.      Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

4.      Αναλυτική Βαθμολογία (επικυρωμένη).

5.      Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

6.      Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

7.      Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

8.      Αποδεικτικά ξένων γλωσσών

  1. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 26 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση acare@med.uth.gr  

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.med.uth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.

Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 1.250 € ανά εξάμηνο.

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής

Γραμματεία ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Νέο κτίριο Ιατρικής

Πτέρυγα 2, 4ος όροφος

Βιόπολις (πρώην Μεζούρλο), 41110, Λάρισα

Υπόψη Κων/νας Τζερεμέ

Τηλ.: 2410-685710

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ 

 Καθηγητής Κ.ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ