-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Τμήματος Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

01.07.2022

Για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών

Η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Ιατρικής συγκροτήθηκε κατά την 5η/24-11-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελείται από τους κ.κ.:

  

 

-  Σ. Βαρυτιμίδης, Καθηγητής Ορθοπαιδικής (ως Πρόεδρος)  

·    Ν. Γιαννακούλας, Μον. Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας

·    Α. Βασιλάκη, Μον. Επίκ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

 

Δείτε το έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Σχετικά έγγραφα:

- Αίτηση εξέτασης πρότασης. doc

- Υπεύθυνη Δήλωση Ερευνητή.doc

- Υπεύθυνη Δήλωση Επιβλέποντα.doc

- Υπεύθυνη Δήλωση για Εργαλεία Μέτρησης.doc

- Πρότυπο Πίνακα Αυτό-αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων για άδεια Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας