-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Τμήματος Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

02.11.2023

Για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών

Η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Ιατρικής συγκροτήθηκε κατά την 5η/14-12-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελείται από τους κ.κ.:

  

 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας ΤΙ για ΠΜΣ και ΔΔ

Από 01/12/2022 έως 31/08/2023

 

Τακτικά μέλη:

·  Βαρυτιμίδης Σωκράτης, Καθηγητής  Ορθοπαιδικής

·  Σπελέτας Ματθαίος, Καθηγητής Ιατρικής Ανοσολογίας

·  Βασιλάκη Άννα, Επίκ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

Αναπληρωματικά μέλη:

·  Σκουλάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής ΩΡΛ

·  Σαμαρά Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής με έμφαση στη Μοριακή Ιστοπαθολογία

·  Γραμματικοπούλου Μαρία, Λέκτορας Διατροφής και Διαιτολογίας

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Βικτωρία Παπαχατζοπούλου, μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος.

 

Δείτε το έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Σχετικά έγγραφα:

- Αίτηση Εξέτασης Πρότασης. doc

- Υπεύθυνη Δήλωση Ερευνητή.doc

- Υπεύθυνη Δήλωση Επιβλέποντα.doc

- Υπεύθυνη Δήλωση για Εργαλεία Μέτρησης.doc

- Πρότυπο Πίνακα Αυτό-αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων για άδεια Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας