-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

29.01.2019

Για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών

Η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Ιατρικής συγκροτήθηκε κατά την  4η/24.10.2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελείται από τους κ.κ.:

·      Γεώργιο Βασιλόπουλο, Καθηγητή Παθολογίας – Αιματολογίας

·      Ζωή Νταϊλιάνα, Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής

·      Παναγιώτη Λιάκο, Αναπλ. Καθηγητή Ιατρικής Βιοχημείας

 

Δείτο το έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Σχετικά έγγραφα:

 - Αίτηση εξέτασης πρότασης. doc

- Υπεύθυνη Δήλωση Ερευνητή.doc

- Υπεύθυνη Δήλωση Επιβλέποντα.doc