ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής-Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία-Περιγεννητική Ιατρική

Τμήμα Ιατρικής

09.09.2019


  
ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής-Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία-Περιγεννητική Ιατρική

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική», αποβλέπει πέρα από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στην απόκτηση μίας επιστημονικής κατάρτισης που συνεπάγεται τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών στα πεδία της Φροντίδας Υγείας της Γυναίκας που σχετίζονται με τη Βιολογία της Αναπαραγωγής, την εργαστηριακή μέτρηση Βιοδεικτών για το σύνολο των παθήσεων της Μαιευτικής και Γυναικολογίας αλλά και γνώσεων Περιγεννητικής Ιατρικής στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

 ANAKOINΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019-2020 [22.07 έως 30.08.2019 | pdf file]

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ –ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

 

 

 

Aίτηση (.doc)

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.


Υποβολή Αιτήσεων: 

Από 22/07/2019 έως και 20/09/2019 & ώρες 10.00-13.00

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Γραφείο Καθηγητού κ. Αλέξανδρου Δαπόντε, 2ος όροφος, Γραφείο 19

Υπόψιν κ. Σοφία Καρυώτου, κ. Γεωργία Κόκκα,

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2413502795/2413502796

Fax 2413501019, E-mail: daponte@med.uth.gr

 

 

O Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

«Βιολογία της Αναπαραγωγής-

Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογίας-

Περιγεννητική Ιατρική»


Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε 

M.D. (Thessaloniki), Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA)

Διευθυντής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας