-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ: Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού

Τμήμα Ιατρικής

20.01.2020

 ΠΜΣ - Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού

Το ΠΜΣ, «χειρουργική παχέος εντέρου - ορθού», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του ορθού, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και του ορθού. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την χειρουργική παθολογία των καλοηθών και κακοήθων παθήσεων του κατώτερου πεπτικού και την θεραπεία τους μέσα από πρίσμα της πολυδύναμης - από άποψης συνεργασίας διαφόρων σχετιζόμενων με αυτές ειδικοτήτων – αντιμετώπισης.

Παράταση Yποβολής αιτήσεων από 01.08.2019 έως και 10.09.2019

Δείτε τη πρόσκληση για το ακαδ. έτος 2019-2020 [παράταση - pdf file]


Ιστοσελίδα του ΠΜΣ