-->

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

img

Καραΐσκου Γεθσημανή

ΙΔΑΧ


Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας/Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας


Κατσίγρα/Βιόπολις - Λάρισα

   Τηλέφωνα

  • Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας/Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας - Κατσίγρα/Βιόπολις
    5060/5718
    email: gkaraisk-at-med.uth.gr


  • Προθέματα Τηλεφώνων:
    Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
    Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ