ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητών στο ΠΘ - 2 θέσεις για το Τ.Ι.

Τμήμα Ιατρικής

27.09.2018

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 27-09-2018 μέσω πληρ. συστήματος ΑΠΕΛΛΑ

Περισσοτερα