ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητών στο ΠΘ - 2 θέσεις για το Τ.Ι.

Τμήμα Ιατρικής

30.07.2018

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 30-07-2018 μέσω πληρ. συστήματος ΑΠΕΛΛΑ

Περισσοτερα