-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποτροφίες Τουρκίας 2021

Τμήμα Ιατρικής

13.01.2021

Αιτήσεις έως 20 Φεβρουαρίου 2021

Περισσοτερα

Υποτροφίες Ρουμανίας σε Αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη τη ΕΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Τμήμα Ιατρικής

12.01.2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων ορίζεται η 5η Μάϊου 2021

Περισσοτερα