ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 1 θέση στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

27.01.2020

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-01-2020.

Περισσοτερα