-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη για πρόσληψη μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΕΑΠ

Τμήμα Ιατρικής

06.04.2020

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020.

Περισσοτερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 1 θέση στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

27.03.2020

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-05-2020

Περισσοτερα

Υποτροφίες της Κίνας

Τμήμα Ιατρικής

20.03.2020

Αιτήσεις έως 14 Απριλίου 2020

Περισσοτερα

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού - Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα

Τμήμα Ιατρικής

05.03.2020

Προκήρυξη Οικονομικής Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Ερευνητών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 24-04-2020

Περισσοτερα

SOS Medical Assistance - Ιατροί άνευ ειδικότητας

Τμήμα Ιατρικής

19.02.2020

SOS MEDICAL ASSISTANCE στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Περισσοτερα