-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

"Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό έτους 2024"

Τμήμα Ιατρικής

30.11.2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έως την Δευτέρα 15/01/2024 και ώρα Ελλάδος 14.00

Περισσοτερα

Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Τμήμα Ιατρικής

24.11.2023

Αιτήσεις από την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Περισσοτερα

Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων Κληροδοτήματος Ζωής Σούτσου

Τμήμα Ιατρικής

24.11.2023

Αιτήσεις από την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023 έως την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Περισσοτερα

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 3 Θέσεις στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

10.11.2023

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-12-2023

Περισσοτερα

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 3 Θέσεις στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

10.11.2023

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10-01-2024

Περισσοτερα