ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

22.10.2019

Οργάνωση:Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή” Σε συνεργασία με την: Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσημος Προσκεκλημένος James Douketis

Περισσοτερα

2ο Διαδραστικό Συμπόσιο Κλινικών Περιστατικών Ουρολογικού Καρκίνου

Τμήμα Ιατρικής

02.11.2019

2ο Διαδραστικό Συμπόσιο Κλινικών Περιστατικών Ουρολογικού Καρκίνου

Περισσοτερα

Ετήσια Διημερίδα Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος

Τμήμα Ιατρικής

10.11.2019

Ετήσια Διημερίδα Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος «Κλινικά Ερωτήματα στην Οφθαλμολογία»

Περισσοτερα

HOT SPOTS ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Τμήμα Ιατρικής

07.12.2019

Αναισθησία στα Παιδιά σε Γενικό Νοσοκομείο - Περιεγχειρητική διαχείριση αιμορραγίας και αιμόστασης

Περισσοτερα

ΠΜΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τμήμα Ιατρικής

18.01.2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Περισσοτερα

2ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

Τμήμα Ιατρικής

04.04.2020

2ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

Περισσοτερα