ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ –ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2019-2020

Τμήμα Ιατρικής

09.09.2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ –ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2019-2020

Περισσοτερα