ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

Τμήμα Ιατρικής

04.04.2020

2ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

Περισσοτερα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Τμήμα Ιατρικής

03.04.2020

Τρίτη στις 13:00-14:00

Περισσοτερα

"Πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας"

Τμήμα Ιατρικής

01.04.2020

Υποβολή των αιτήσεων έως 01 Απριλίου 2020

Περισσοτερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 1 θέση στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

31.03.2020

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-03-2020.

Περισσοτερα

Προκήρυξη μιας (1) Υποτροφίας για Προπτυχιακές Σπουδές Εσωτερικού Ακαδ Έτους 2018-2019 από τα έσοδα Κληροδοτήματος Αλέξανδρου Χατζόπουλου

Τμήμα Ιατρικής

31.03.2020

ΙΚΥ- Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου - H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 -03 - 2020.

Περισσοτερα