-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στην Περιγεννητική Ιατρική"

Τμήμα Ιατρικής

26.01.2021

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 09:00

Περισσοτερα

Εξετάσεις του μαθήματος "Ψυχιατρική ΙΙ"

Τμήμα Ιατρικής

26.01.2021

Δηλώσεις έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Περισσοτερα

Εξετάσεις του μαθήματος "Παθολογική Φυσιολογία Ι"

Τμήμα Ιατρικής

26.01.2021

Εγγραφή στο e-class έως τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021.

Περισσοτερα

Εξετάσεις του μαθήματος "Εντατική Θεραπεία"

Τμήμα Ιατρικής

25.01.2021

Προφορικά (Μέσω MS TEAMS) στις 25 Ιανουαρίου 2021 στις 15.00 μ.μ.-17.00 μ.μ.

Περισσοτερα

Εξετάσεις του μαθήματος "Εντατική Θεραπεία"

Τμήμα Ιατρικής

25.01.2021

Κωδικός Μαθήματος

Περισσοτερα