1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τύπος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΑ01 Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμ­βωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρ­μάκων Υ 8
ΜΑ02 Στεφανιαία νόσος Υ 7
ΜΑ03 Νοσήματα περιφερικών αρτηριών Υ 7
ΜΑ04 Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια Υ 8
ΣΥΝΟΛΟ 30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τύπος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΒ05 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Υ 5
ΜΒ06 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – πνευμονική εμβολή Υ 5
ΜΒ07 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» Υ 10
ΜΒ08 Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή Υ 5
ΜΒ09 Περι-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής Υ 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τύπος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΕ Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Υ 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.