Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων

Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων

ΜΑ01:        Βασικές αρχές – εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και  στη φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (11 ώρες)

Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Α. Τσελέπης

 

Παρασκευή, 15/02/2019

16:00-17:00 Αιμόσταση. Οι μηχανισμοί πήξης – ινωδόλυσης. E. Λευκού
17:00-18:00 Αιμοπετάλια – μηχανισμοί ενεργοποίησης -παθοφυσιολογικός ρόλος. Α. Τσελέπης

 

18:00-19:00 Υποκείμενοι μηχανισμοί αρτηριακής και φλεβικής θρόμβωσης. Α. Τσελέπης

 

19:00-20:00 Παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης-Θρομβοφιλία. E. Λευκού

 

Σάββατο, 16/02/2019

09:00-10:00 Φαρμακευτικοί στόχοι στην αντιθρομβωτική αγωγή. Α. Τσελέπης
10:00-11:00 Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Κ. Καλαντζή
11:00-12:00 Ενέσιμα αντιπηκτικά. Κ. Καλαντζή
12:00-13:00 Κουμαρινικά αντιπηκτικά. E. Λευκού
13:00-14:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα  
14:00-15:00 Άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης και του Xa. Κ. Καλαντζή
15:00-16:00 Αντίδοτα αντιπηκτικών φαρμάκων. Α. Τσελέπης
16:00-17:00 Εργαστηριακή διερεύνηση της δραστικότητας των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων. Κ. Καλαντζή

 

Ημερομηνία:15-16 Φεβρουαρίου 2019
1η Ημέρα:16:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Αμφιθέτρο Π.Γ.Ν. Λάρισας | Μεζούρλο, 41110, Λάρισα